Sihtasutus

Gustav Adolfi Sihtasutus

3. mail 2006. aastal asutati Gustav Adolfi Sihtasutus. Mõned minutid pärast kella 16 alustas GAGi segakoor kauni muusikalise sissejuhatusega õpetaja Merle Ilusa juhatusel, misjärel Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaskogu esimees Aivar Rauam lausus asutamiskoosoleku avasõnad. Hetk oli ajalooline ja ülev. Initsiatiivgrupi liikmed Marti Hääl, Allan Martinson, Margus Mets ja Aivar Rauam olid teinud põhjaliku ettevalmistustöö, koostanud sihtasutuse põhikirja ja töötanud välja tegevuspõhimõtted. Asutajateks oli kuusteist inimest – kõik Gustav Adolfi Gümnaasiumi hea käekäigu eest seisvad patrioodid: Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlased, õpetajad ja abituriendid.
Au ja tänu kõigile asutajaile!

3. mail 2006 valiti Gustav Adolfi Sihtasutuse nõukogu esimeheks kooli vilistlane ja lapsevanem Allan Martinson, kes juhtis sihtasutust viis aastat. Suur tänu tehtud töö ja eestvedamise eest! 16. juunil 2011 Gustav Adolfi Sihtasutuse nõukogu koosolekul anti nõukogu esimehe teatepulk üle senisele nõukogu liikmele, vilistlasele ja lapsevanemale Marti Häälele.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi juurde asutati sihtasutus humanitaar- ja reaalainete süvaõpetuse taseme säilitamiseks ja parandamiseks ning õppetöövälise huvialategevuse võimaluste avardamiseks. Sihtasutuse tegevust kavandab vastavalt asutajate poolt põhikirjas sätestatud põhimõtetele nõukogu, mis korraldab ka sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet. Nõukogu volitused kehtivad kolm aastat, liikmed valitakse põhikirja kohaselt vanematekogu, vilistlaskogu ja õppenõukogu poolt. Põhikirjaga on võimalik tutvuda siin

Nõukogu esimees:

Marti Hääl (vilistlane, lapsevanem)
[email protected] 

Liikmed:

Aivar Rauam (vilistlane)

Margus Mets (vilistlane)

Rando Antsmäe (lapsevanem)

Andres Ääremaa (lapsevanem)

Merike Volar (õpetaja, õppenõukogu valitud esindaja)

Henrik Salum (Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor)

Gustav Adolfi Sihtasutuse nõukogu määrab kaheks aastaks ametisse juhatuse, kes esindab sihtasutust igapäevaselt ja vastutab koolituskeskuse, muusikakooli ning sihtasutuse kõigi teiste projektide ja tegevuste konsolideeritud finantsaruandluse eest.

Juhatus:

Imbi Tedrekin
[email protected]  

Gustav Adolfi Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud rahalised vahendid kogutakse koolituskeskuse ja muusikakooli tegevustuludena, samuti annetustena. Gustav Adolfi Sihtasutus lähtub alati annetuste kogumisel kehtivatest õigusaktidest ja heast tavast ning varjatud õppemaksu kogumine on põhimõtteliselt lubamatu ja välistatud.

Kõik vabatahtlikud annetused Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpikeskkonna parandamiseks, heade õpitulemuste tunnustamiseks ja parimate õpetajate motiveerimiseks on alati oodatud Gustav Adolfi Sihtasutuse arveldusarvele EE732200221031708037. Anonüümsus on garanteeritud, Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolipere liikmed saavad annetaja nime teada vaid juhul, kui annetaja on selleks ise soovi avaldanud (Gustav Adolfi Tänufondi statuut).

Palume Gustav Adolfi Koolituskeskuse arveid sellele kontole mitte maksta. Gustav Adolfi Koolituskeskuse arveldusarve on EE712200221032218487. 

Gustav Adolfi Tänufond õpetajate tunnustamiseks

2023- Erkki Soika

2022- Merle Ilus ja Tiivi Pikhof

2021 – Kristjan Salum

2020 – Tiina Naissoo

2019 – Ly Tammerik
2018 – Jüri Kaljurand
2017 – Valdur Parašin
2016 – Ingrid Maadvere
2015 – Anu Kell
2014 – Henrik Salum
2013 – Juta-Tiia Mägi
2012 – Riina Timmermann, Ülle Salumäe
2011 – Helina Reino, Martin Saar, Katrin Soika

Gustav Adolfi Tänufond õpilaste tunnustamiseks

2019
Angelika Anette Antsmäe – parim õppur
Katre Sofia Palm – parim sportlane
Lislotte Minejev – parim kultuuriedendaja 
Eero Ääremaa – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane 

2018
Marilin Moor – parim õppur
Robin Nool – parim sportlane
Samuel Rüsse – parim kultuuriedendaja
Kaja Silva Aulik – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2018
Marilin Moor – parim õppur
Robin Nool – parim sportlane
Samuel Rüsse – parim kultuuriedendaja
Kaja Silva Aulik – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2017
Frida Laigu – parim õppur
Mai Narva – parim sportlane
Rebecca Christal Õunap – parim kultuuriedendaja
Gerli Parve – parim kultuuriedendaja
Erich Siff – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2016
Alfred Georg Klamas – parim õppur
Henri Roos – parim sportlane
Richard Ott Leitham – parim kultuuriedendaja
Hendrik Mölder – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2015
Rasmus Kisel – parim õppur
Maria Jõgi – parim sportlane
Marianne Leibur – parim kultuuriedendaja
Markus Rene Pae – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Charlotta Rebecca Zobel – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2014
Stella Veski – parim õppur
Karleen Kersa – parim sportlane
Karin Kuulpak – parim kultuuriedendaja
Silvia Käsk – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Silver Schnur – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Liina-Liis Nõmm – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2013
Tõnis Laasfeld – parim õppur
Birgit Lillestik – parim sportlane
Anete Hiie – parim kultuuriedendaja
Martin Paju – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Stella Veski – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Katarina Budrik – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2012
Sven Erik Ojavee – parim õppur
Maur Below – parim sportlane
Vahur Hansen – parim kultuuriedendaja
Rasmus Õisma – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Kätlin Kuldmaa – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2011
Madis Ollikainen – parim gümnaasiumiosa õppur
Timothy Henry Charles Tamm – parim põhikooliosa õppur
Jan Treier – parim sportlane
Kaspar Tambur – parim kultuuriedendaja
Liis Gross – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Rauno Laikjõe – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2010
Annika Põder – parim õppur
Kevin Korjus – parim sportlane
Kristiina Pruul – parim kultuuriedendaja
Kaspar Tambur – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Sven Erik Ojavee – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Kertu Pihlapuu – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane
Kristel Kont – koolile olulisi teeneid osutanud õpilane

2009
Rudolf-Harri Oberg
Kusti Nõlvak
Rain Parve
Anne-Mari Luik
Kristen Gilden
Liina Lember
Sander Salvet

Teostatud ühekordsed projektid

Käimasolevad projektid

Gustav Adolfi Tänufond
Gustav Adolfi Gümnaasiumi IKT toetusfond
Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele arendamise toetusfond
Gustav Adolfi Gümnaasiumi muusikapillide toetusfond
Gustav Adolfi Gümnaasiumi Ajaloomuuseumi toetusfond
Gustav Adolfi Gümnaasiumi oreli ja Monsterpiano toetusfond
Gustav Adolfi Gümnaasiumi Mederi saali toolide toetusfond

Gustav Adolfi Sihtasutus võtab vastu omal initsiatiivil kantavaid annetusi sihtotstarbeliseks finantseerimiseks.