Raamatud

“Õnneliku kooli valem”, raamatu idee ja teostus Hendrik Agur, Svea Talving, Merike Pinn, Gustav Adolfi Gümnaasium 2016

Raamat ilmus Gustav Adolfi Gümnaasiumi 385. aastapäevaks ning on pilguheit Gustav Adolfi Gümnaasiumi kui Eesti ühe edukaima kooli uutmoodi suhtumisest haridusse ning kooli juhtimisse viimase kümne aasta jooksul.

“Rektorid ja direktorid läbi aegade”, Helda Venderström, Gustav Adolfi Gümnaasium 2016

Gustav Adolfi Gümnaasiumi pikkade aastate jooksul on kooli juhtinud arvukalt rektoreid ja direktoreid, kelle rahvuslik päritolu, hariduslik ja kultuuriline taust, teaduslik tegevus ja töö juhina ning aktiivsus väljaspool kooli on erinevad. Paljud rektorid ja direktorid on oma isiksuse, teadmiste ja tööga avaldanud mõju kooli materiaalsetele oludele ja õppetegevusele ning jätnud ajalukku oma isikupärase jälje, mõni aga on viinud kooli sootuks uuele tasemele, andnud märkimisväärse panuse eesti haridus- ja kultuuriellu. Nende inimeste elu ja tegevust selles raamatus kajastataksegi.

“Gustav Adolfi Gümnaasium – ikka esimene”, Aado Altmets, Gustav Adolfi Gümnaasium 2013

Raamat ilmus Gustav Adolfi Gümnaasiumi spordiringi 100. juubelisünnipäeva tähistamiseks ning on  kooli spordiajalugu kokku võttev raamat.

Gustav Adolfi Gümnaasium piltides  “XXI sajandi muuseumkool“, Margot Mängel, Siim Vaikna, Gustav Adolfi Gümnaasium 2011

Raamat – fotoalbum ilmus Gustav Adolfi Gümnaasiumi 380. juubeliaastaks.

“Gustav Adolfi Gümnaasiumist võrsunud akadeemikud”, Gustav Adolfi Gümnaasium 2011

Raamat ilmus Gustav Adolfi Gümnaasiumi 380. juubeliaastaks ning on kokku pandud õpilaste kodu-uurimuslikest töödest. Raamat annab võimaluse tutvuda GAG-st võrsunud väljapaistvate teadlastega, kelle teadustööd on hinnatud akadeemiku aunimetusega. Nende hulgas on 18., 19., 20. ja 21. sajandil GAGi lõpetanuid – eri riikide akadeemiate ja kümne erineva teadusala akadeemikuid. Kool on uhke nende üle ja püüab säilitada nende mälestust.

„Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolilood. XX sajand“, Helda Venderström, Gustav Adolfi Gümnaasium 2009

Raamat hõlmab endiste õpetajate ja õpilaste mälestusi möödunud kooliajast.

“Tallinna Püha Miikaeli klooster”, Jaan Tamm, Eesti Entsüklopeediakirjastus 2009

Eestis on vähe selliseid hoonekomplekse, mille järjepidev kasutamine ületaks 750 aastat. Üks selline haruldus on kahtlemata Tallinnas asuv Püha Miikaeli klooster, mida tänapäeval tuntakse Gustav Adolfi Gümnaasiumina, Issanda Muutmise kirikuna ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumina. Ulatub ju kloostri esihooneks olnud Püha Ventseli kabeli ehituse algus tagasi 1219. aasta järgsesse aega ning kloostrikompleksi rajamise algusdaatumiks peetakse 1249. aastat.

“Gustav Adolfi Gümnaasium 375”, Endel Laul, Jaan Tamm, Eesti Entsüklopeediakirjastus 2006

Raamat ilmus Gustav Adolfi Gümnaasiumi juubeliaastaks. 296-leheküljeline raamat tutvustab lugejale huvipakkuvalt ja kergesti jälgitavalt, kuid siiski teadustöö kriteeriumidele vastavalt 375-aastase Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajalugu.

„370 aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumi. Konverentsi ettekanded, mineviku meenutusi ja uut kooli ajaloost“, Endel Laul, GAG Vilistlaskogu väljaanne, Tallinn 2001

„Tallinna 1. Keskkool 1631-1981, NSV Liidu vanima keskkooli minevik ja tänapäev“, Endel Laul, Tallinn „Valgus“ 1981

„Gymnasium Revaliense 1631-1981“, autoritekollektiiv Väino Esken jt, trükitud Rootsis trükikojas Kompendiet-Lindome, 1981

„Tallinna Linna Poeglaste Humanitaargümnaasium 1631-1931“, Jaan Jensen, J. & A. Paalmann’i trükk 1931

„Gustav-Adolfi Gümnaasiumi Spordiring 1913-1938“, toimetanud J. Geerna ja K. Tammiste, Gustav-Adolfi Gümnaasiumi Vilistlaskogu kirjastus 1938

„Schüler-Verzeichnis des Revalschen Gouvernementsgymnasiumis 1805-1890“ Heinrich Hradetzky, trükikojas Kluge & Ströhm, Reval 1931

„Stareišaja gimnasija v Rossii“, H. F. Bauer, I. A. Palmani tükikoda, Revel 1910

„Geschichtsblätter des revalschen Gouvernemets-Gymnasiums zu dessen 250 -jährigem Jubiläum“Gotthard von Hansen, trükikojas Verlag von Franz Kluge, Reval 1881

Raamat on välja antud kooli 250. juubeliaastaks 6. juunil 1881. aastal.