Ajalugu

Gustav Adolfi Gümnaasium on Tartu Ülikooli kõrval Eesti teine suur haridussümbol, mis on kandnud eestlasi sajandeid kestnud teekonnal vaimsuse poole. Järjepidavus ja pikk ajalugu  annavad meie gümnaasiumile erilise tähenduse.

Majesteedikool – nii võiksime nimetada Gustav Adolfi Gümnaasiumi, mille rajamise kinnitas Gustav II Adolfi oma allkirjaga  13. augustil 1631. aastal Verbeni sõjalaagris Saksamaal.  Veel enne kinkis ta kooli tarbeks Tallinna Püha Miikaeli nunnakloostri ühes mõisadega.

Õppetööd alustades gümnaasium koosnes neljast klassist, kus jagasid  õpetust neli professorit ja kaks kolleegi. Koolikorraldus oli hoopis teistsugune kui tänapäeval. Tolleaegset õppimisviisi iseloomustab ilmekalt meie kunagise rektori J. M. Heroldi ütlus: „Esimese komplimendina peab ütlema poisile õppimise ergutamiseks, et tal tuleb valida üks kahest pahest  ‒ kas grammatika või vemmal.

Vanima gümnaasiumina on kool elanud üle ühes Eestiga palju isandaid ja mitu suunda. 1631–1651 tegutses gümnaasium rüütel- ning maiskonna ja linna ülalpidamisel. 1651–1710 oli kool Rootsi kuninglik gümnaasium. Põhjasõja järel 1710 –1805 oli kool riigivõimule alluv linna keiserlik gümnaasium. 1805–1890 kandis kool nimetust kubermangugümnaasium. 1890–1917 nimetati teda keiser Nikolai I gümnaasiumiks. 1917. aasta oktoobri keskel avas Tallinna linnavalitsus samas ruumides Tallinna Linna poeglaste gümnaasiumi ja kooli esimeseks eesti rahvusest juhatajaks sai Jüri Annusson. 11. augustil 1918 nimetati kool Gustav Adolfi gümnaasiumiks ja algas üleminek  eestikeelsele õppele. Edasi kandis kooli taas mitut erinevat nimetust. Nõukogude okupatsiooni alguses 1940. aasta augustis sai gümnaasiumist numbrikool – Tallinna 1. Keskkool. Seda nime kandis kool terve nõukogude aja.  6. novembrist  1991 saime tagasi gümnaasiumi rajaja  nime  –  Gustav Adolfi Gümnaasium. Vaatamata kooli auväärt eale töötab GAG  nooruslikult ja on digihariduse lipulaev.

Meie gümnaasiumi uhkus on siin töötanud ja õppinud inimesed, kes on andnud oma panuse eesti teaduse, hariduse ja kultuuri arendamisse.