Juhtkond

Henrik Salum / direktor

henrik.salum@gag.ee

+372 515 7457

Vastuvõtuaeg kokkuleppel juhiabiga.

Tiivi Pikhof / I ja II kooliastme
õppejuht

6. Seebeck klassijuhataja

tiivi.pikhof@gag.ee

+372 5333 3377

Kersti Kukk / progümnaasiumi
õppejuht

praktikakoordinaator, G3 MAT-IN klassijuhataja

kersti.kukk@gag.ee

+372 5308 6499

Moonika Tambik / gümnaasiumiosa
õppejuht

moonika.tambik@gag.ee

+372 5698 1731

Kerli Koppel / arendusjuht

kerli.koppel@gag.ee

Ingrid Maadvere / haridustehnoloog

ingrid.maadvere@gag.ee

Margot Mängel- juhtkond- juhijuht

Margot Mängel / huvijuht

margot.mangel@gag.ee

+372 5333 3817

Annika Orgus / I ja II kooliastme
huvijuht

annika.orgus@gag.ee

 

Sander Paenurm / IT-juht

sander.paenurm@gag.ee

+372 5355 5467

Karmen Pruul / tugiteenuste juht,
HEV koordinaator, eripedagoog

9.a klassijuhataja

karmen.pruul@gag.ee

+372 5346 1182

Aare Paenurm / haldusjuht

aare.paenurm@gag.ee

+372 552 5486

Anna Milena Linder / õpilasesinduse
president

annamilena.linder@gag.ee