Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2021/2022

E-posti aadress: hoolekogu@gag.ee

  1. Kristi Kaljurand (I kooliastme lapsevanemate esindaja)
  2. Sirli Peepson (GAG hoolekogu esimeesII kooliastme lapsevanemate esindaja)
  3. Vladimir Viies (progümnaasiumi lapsevanemate esindaja)
  4. Rando Antsmäe (gümnaasiumi lapsevanemate esindaja)
  5. Katri Mirski (GAG õpetajate esindaja)
  6. Helis Lall (GAG õpetajate esindaja)
  7. Anna Milena Linder (õpilasesinduse esindaja)
  8. Margus Mets (vilistlaste esindaja)
  9. Külly Annus (linna esindaja)

Laiendatud hoolekogu liikmed
Age Leedo (GAG vanematekogu esimees 2021/2022. õa)

Hoolekogu otsused 2021/2022
29.11.2021 hoolekogu otsused (.pdf)

16.06.2022 hoolekogu otsused(.pdf)

29.08.2022 hoolekogu otsused

Hoolekogu otsused 2020/2021
30.11.2020 hoolekogu otsused (.pdf)
14.12.2020 hoolekogu otsused (.pdf)
08.04.2021 hoolekogu otsused (.pdf)
21.06.2021 hoolekogu otsused (.pdf)

Hoolekogu otsused 2019/2020
03.12.2019 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)

Hoolekogu otsused 2018/2019
04.12.2018 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)
07.02.2019 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)
02.04.2019 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)
18.06.2019 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)
11.09.2019 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)

Hoolekogu otsused 2017/2018
28.11.2017 hoolekogu koosoleku otsused(.pdf)
16.01.2018 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)
01.02.2018 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)
12.04.2018 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)
16.08.2018 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)
13.11.2018 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)