Vanematekogu

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu liikmed ja asendusliikmed valitakse iga õppeaasta alguses kooli kõikide klasside lastavanemate koosolekutel iga klassi esindajana üheks õppeaastaks. Vanematekogu ülesanne on olla koostööpartneriks ning nõuandjaks GAGi direktorile, juhtkonnale ja õpetajaskonnale arengusuundade väljatöötamisel, õpilastele soodsate arengutingimuste loomisel, õppe- ja huvitegevuse ning tugiteenuste võimaluste mitmekesistamisel, õpilasi puudutavate oluliste otsuste langetamisel ja lastevanematele koolituse pakkumisel. Vanematekogu otsused ja soovitused omavad kogu kooli lastevanemate laiapõhjalist mandaati ning on sammuks demokraatiliku koolikorralduse suunas õpilastele parema õpikeskkonna loomiseks.

2021/2022 õa. vanematekogu esimees Age Leedo, esimehe asetäitja Kaili Raidma

2020/2021 õa. vanematekogu esimees Age Leedo, esimehe asetäitja Kaili Raidma 

2019/2020 õa. vanematekogu esimees Signe Riisalo, esimehe asetäitja Age Leedo

2018/2019 õa. vanematekogu esimees Karin Madisson, esimehe asetäitja Age Leedo

2017/2018 õa. vanematekogu esimees Karin Madisson, esimehe asetäitja Age Leedo

2016/2017 õa. vanematekogu esimees Agur Jõgi, esimehe asetäitja Annemari Maipuu

2015/2016 õa. vanematekogu esimees Agur Jõgi, esimehe asetäitja Aare Tammemäe

2014/2015 õa. vanematekogu esimees Rando Antsmäe, esimehe asetäitja Aare Tammemäe

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu põhikiri

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu põhikiri on kinnitatud GAG direktori poolt 27.05.2021. Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu põhikirjaga tutvu siin.

Vanematekogu liikmed 2021/2022. õppeaastal

Vanematekogu esimees on Age Leedo (vanematekogujuhatus@gag.ee) ja esimehe asetäitja Kaili Raidma.

 Klass  Vanematekogu Liige Asendusliige
1. Ariste Marika Popp Toomas Prangli
1. Richmann Veljo Otsason Neeme Tiimus
1. Seebeck Mari-Liis Kitter Mare Killumets
1. Wiedemann Monica Laater Hindrek Rootsma
2. Ariste Kadri Viirand Mirjam Kruusmaa
2. Richmann Merilin Metsalu Evelin Mäetaga
2. Seebeck Merit Lõhmus Andreas Kaju
2. Wiedemann Ene Eeskivi Tarmo Pedak
2. Öpik Kristel Aver Helen Paat
3. Ariste Airi Kivi Eneli Torstenberg
3. Richmann Anneli Nienhaus Reet Kivi
3. Seebeck Kairit Hein Erkki Ääremaa
3. Wiedemann Lehar Lindre Aleksandra Murre
3. Öpik Hanna Talving Kristina Luht
4. Ariste Ilme Olev Agne Vilt
4. Richmann Andreas Kaju Annika Siimul
4. Seebeck Liisi Ree Liis Allmäe
4. Wiedemann Terje Sööt Airi Jansen-Uueda
4. Öpik Taavi Pajuste Margit Paakspuu
5. Ariste Jelena Raid Katrin Kuningas- Leius
5. Humal Märt Loite Gert Veerpalu
5. Richmann Gristel Mänd Karin Madisson
5. Seebeck Kaili Raidma Oksana Tandit
5. Wiedemann Triin Raamat Grethel Vändrik
5. Öpik Heigo Juur Merit Wassenaar
6. a Katrin Kuningas-Leius Sander Suharov
6. b Marju Noormets Merle Veesalu-Rand
6. c Kairit Hein Sille Paas
6. d Anu Juul Riina Padar-Leppiman
7. a Guido Püvi Rando Antsmäe
7. b Keiu Talve Arno Vaik
7. c Hele Lõhmus Anneli Heinsoo
7. d Karin Naftal Liivia Jäätma
8. a Katrin Lepp Andrus Kaldalu
8. b Merle Veesalu-Rand Agne Aija
8. c Helen Urb Diana Helila
8. d Maria Männikov Ivar Lubjak
9. a Rita Pajumaa Taire Vain
9. b Age Leedo Helena Karjatse
9. c Marvi Eenma Ingrid Aamisepp
9. d Rando Härginen Pille Tina-Kuusik
G1 PR-IN Kristiina Aaslaid Liina Kurvits
G1 RO Kristiina Kägu Maris Willadsen
G1 RE-LO Piia Viks-Binsol Kertu Fedotov
G1 MAT-IN Triin Puusepp Lauri Tammel
G2 PR-IN Üllar Salumäe Ahto Pärl
G2 RO Kaidi Kuusmaa Aile Arakas
G2 RE-LO Eneli Torstenberg Mari-Liis Jääger
G2 MAT-IN Alar Salum Rando Antsmäe
G3 PR-IN Kärol Tohver Kristi Roost
G3 RO Külli Tõnisson Kadri Kaska
G3 RE-LO Age Leedo Raivo Kütt
G3 MAT-IN Alo Pormeister Tiina Hirv