Loodusainete õppetool

Virgi Roop- loodusainete õppetooli juhataja- füüsika

Virgi Roop / õppetoolijuhataja

füüsika, matemaatika, loodusõpetus, G2 RE-LO klassijuhataja

virgi.roop@gag.ee

Helina Reino- loodusainete õppetool- bioloogia

Helina Reino

bioloogia, 7.d klassijuhataja, tervisenõukogu esimees

helina.reino@gag.ee

Day-Lee Holm- loodusainete õppetool- inimeseõpetus

Day-Lee Holm

inimeseõpetus, bioloogia, 9.b klassijuhataja, Liikuma kutsuva kooli meeskonna juht 

day-lee.holm@gag.ee

Helen Kaljurand- loodusainete õppetool- loodusõpetus

Helen Kaljurand

loodusõpetus

helen.kaljurand@gag.ee

Tiina Naissoo- loodusainete õppetool- geograafia

Tiina Naissoo

geograafia, bioloogia, loodusõpetus, terviseõpetus, G1 RE-LO klassijuhataja, mentor

tiina.naissoo@gag.ee

Katri Mirski- loodusainete õppetool- geograafia

Katri Mirski

geograafia, loodusõpetus, mentor, õpetajate esindaja hoolekogus, ametiühingu esindaja

katri.mirski@gag.ee

Sirle Oja- loodusainete õppetool- keemia

Sirle Oja

bioloogia, loodusõpetus, keemia, G2 RO klassijuhataja

sirle.oja@gag.ee

Katrin Soika- reaalainete õppetool- keemia

Katrin Soika

keemia, 8.d klassijuhataja

katrin.soika@gag.ee

Martin Saar

keemia

martin.saar@gag.ee

Lilian Kippasto- loodusainete õppetool- keemia

Lilian Kippasto

keemia

lilian.kippasto@gag.ee

Erkki Soika- reaalainete õppetol- keemia

Erkki Soika

füüsika

erkki.soika@gag.ee

Neeme Lumi- füüsika

Neeme Lumi

füüsika

neeme.lumi@gag.ee

Rain Vellerind- loodusainete õppetool- füüsika

Rain Vellerind

füüsika

rain.vellerind@gag.ee

Jõri Kaljurand- reaalainete õppetool- füüsika

Jüri Kaljurand

füüsika, tehnoloogiaõpetus

jyri.kaljurand@gag.ee