Loodusainete õppetool

Tiina Naissoo / õppetoolijuhataja

geograafia, bioloogia, loodusõpetus, terviseõpetus

tiina.naissoo@gag.ee

Helina Reino

bioloogia

helina.reino@gag.ee

Martin Saar

keemia

martin.saar@gag.ee

Katrin Soika

keemia

katrin.soika@gag.ee

Lilian Kippasto

keemia

lilian.kippasto@gag.ee

Erkki Soika

füüsika

erkki.soika@gag.ee

Rain Vellerind

füüsika

rain.vellerind@gag.ee

Virgi Roop

füüsika, matemaatika, loodusõpetus

virgi.roop@gag.ee

Jüri Kaljurand

füüsika, tehnoloogiaõpetus

jyri.kaljurand@gag.ee

Day-Lee Holm

inimeseõpetus

day-lee.holm@gag.ee

Neeme Lumi

füüsika

neeme.lumi@gag.ee

Katri Mirski

geograafia, loodusõpetus

katri.mirski@gag.ee

Sirle Oja

bioloogia, loodusõpetus, keemia

sirle.oja@gag.ee

Helen Kaljurand

loodusõpetus

helen.kaljurand@gag.ee