Avalik teave

Riiklik järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, 50088 Tartu, tel. 735 0222, e-post hm@hm.ee).

Järelevalvet teostavad asutused

Päästeamet (Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, e-post rescue@rescue.ee)
Tööinspektsioon (Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn, tel. 640 6000, e-post ti@ti.ee)
Terviseamet (Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, tel. 794 3500, e-post info@terviseamet.ee)
Põllumajandus- ja Toiduamet (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel. 605 1710, e-post pta@pta.agri.ee)
Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn, tel. 627 4135, e-post info@aki.ee)
Keeleamet (Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, tel. 626 3346, e-post info@keeleamet.ee)
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10A, 10122 Tallinn, tel. 667 2000, e-post info@ttja.ee)
Keskkonnaamet (Roheline 64, 80010 Pärnu, tel. 662 5999, e-post info@keskkonnaamet.ee)
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, tel. 640 4590, e-post haridusamet@tallinnlv.ee)

Riikliku järelevalve ettekirjutused/otsused

07.07.2023 järelevalvemenetlus nr 16-11/23-09515 Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ehitus- ja raudteeosakonna peaspetsialist Käthriin Lilp (667 2062, kathriin.lilp@ttja.ee)

Riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris.

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Eelarvega seonduv info on leitav Tallinna linna kodulehelt.

Dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik Andra Männisalu, andra.mannisalu@gag.ee 

Korruptsiooni ennetuse eest vastutava isiku määramine

Ametiisikute nimekirja kinnitamine

Ostumenetluse vastutavate isikute kinnitamine

HA Korruptsiooni ennetamise juhend

veebikoolitused www.korruptsioon.ee

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta puudub.

Andmekaitse