Avalik teave

Riiklik järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, 50088 Tartu, tel. 735 0222, e-post [email protected]).

Järelevalvet teostavad asutused

Päästeamet (Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, e-post [email protected])
Tööinspektsioon (Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn, tel. 640 6000, e-post [email protected])
Terviseamet (Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, tel. 794 3500, e-post [email protected])
Põllumajandus- ja Toiduamet (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel. 605 1710, e-post [email protected])
Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn, tel. 627 4135, e-post [email protected])
Keeleamet (Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, tel. 626 3346, e-post [email protected])
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10A, 10122 Tallinn, tel. 667 2000, e-post [email protected])
Keskkonnaamet (Roheline 64, 80010 Pärnu, tel. 662 5999, e-post [email protected])
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, tel. 640 4590, e-post [email protected])

Riikliku järelevalve ettekirjutused/otsused

07.07.2023 järelevalvemenetlus nr 16-11/23-09515 Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ehitus- ja raudteeosakonna peaspetsialist Käthriin Lilp (667 2062, [email protected])

Riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris. Asutus tänavu riigihankeid ei planeeri.

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Eelarvega seonduv info on leitav Tallinna linna kodulehelt.

Dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik Andra Männisalu, [email protected] 

Korruptsiooni ennetuse eest vastutava isiku määramine

Ametiisikute nimekirja kinnitamine

Ostumenetluse vastutavate isikute kinnitamine

HA Korruptsiooni ennetamise juhend

veebikoolitused www.korruptsioon.ee

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta puudub.

Andmekaitse