Vormid

Avaldus üleminekuklassi sisseastumiseks                      saadetakse vanematele elektroonselt e-posti teel
Avaldus gümnaasiumi I astmele sisseastumiseks         saadetakse vanematele elektroonselt e-posti teel
Avaldus koolist lahkumiseks                                             avaldus
Ringkäiguleht                                                                       ringkäiguleht
Õppetööst vabastuse taotlus*                                         avaldus
esitada kooli direktorile hiljemalt 5 tööpäeva
enne algust koos juhendaja/treeneri tõendiga
Lapsevanema ID                                                                 avaldus
Ruumide broneerimise avaldus                                       avaldus
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks                                 avaldus

Hinnetelehe näidised välismaale kandideerimiseks leiab siit.