Välismaale kandideerimine

Alljärgnevast infost on abi õpilastele, kes kandideerivad välisülikoolidesse.

Ingliskeelsed hinnetelehe näidised õppesuundade kaupa

  • Prantsuse keele õppesuund – hinnetelehe näidis (lühem versioon siin, pikem versioon siin);
  • Inglise keele õppesuund – hinnetelehe näidis (lühem versioon siin, pikem versioon siin);
  • Rootsi keele õppesuund – hinnetelehe näidis (lühem versioon siin, pikem versioon siin);
  • Reaal-loodusteaduste õppesuund – hinnetelehe näidis (lühem versioon siin, pikem versioon siin);
  • Matemaatika-inglise keele õppesuund – hinnetelehe näidis (lühem versioon siin, pikem versioon siin).

Valikainete nimekiri inglise keeles on leitav siin.
Kooli tutvustus inglise keeles on leitav siin.