Konsultatsioonid

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastel on võimalus saada vajadusel kõikidelt aineõpetajatelt lisakonsultatsiooni, parandada kahe nädala jooksul ebaõnnestunud töö (eKoolis märge „F“), või sooritada tegemata töö (eKoolis märge „!“).

Aineõpetaja lisab enda võimaliku konsultatsiooniaja eKooli trimestri või kursuse 1. tunni kirjeldusse, kus on välja toodud peamised teemad ja hindamispõhimõtted. Konsultatsioonitunnis osalemise ja järelevastamise aja lepib õpilane õpetajaga eelnevalt kokku.

Õpilane tuleb konsultatsioonitundi  läbimõeldud küsimuste ja vajalike õppevahenditega.