Gümnaasiumi õppesuunad alates 2022/2023

Õppesuundade „puu“ visuaal pdf-failina.

2022/2023. õppeaastal alustasid G1 astme õpilased õpinguid uuendatud õppekaval. Gustav Adolfi Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane kokku läbima 100 kursust. Õpilastele, kes alustavad G1 astmes õpinguid 2024/2025. õppeaastal, annavad riiklikud ja GAG kohustuslikud kursused ning valdkonna ja õppesuundade kursused kokku 97 kursust, millele lisaks peab iga õpilane kolme aasta jooksul omal valikul läbima 3 valikkursust. Kui õpilane soovib, võib ta valikkursusi läbida suuremas mahus.

Gümnaasiumis õpitakse vähemalt kahte võõrkeelt, millest üks on inglise keel, mida õpitakse süvendatult ning gümnaasiumi lõpuks jõutakse valdavalt kas C1 või C2 tasemele, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (C1 Advanced, IELTS, TOEFL). Teine võõrkeel oleneb õppesuunast või õpilase enda valikust (prantsuse keel, vene keel, rootsi keel). Õpilane, kes on põhikoolis õppinud näiteks saksa keelt ja soovib jätkata selle õppimist kohustusliku 2. võõrkeelena, võib seda teha kooliväliselt, kuid peab koolile esitama tunnistuse/sertifikaadi gümnaasiumi jooksul läbitud kursuste kohta B1 või B2 tasemel.

Kõikides GAG õppesuundades õpitakse süvendatult laia matemaatikat. Matemaatika riigieksamile registreerudes saavad õpilased valida kitsa ja laia eksami vahel.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on riikliku õppekava kursustele lisatud kooli õppekavasse täiendavad kirjanduse kursused ning funktsionaalse lugemisoskuse ja eneseväljenduse kursus.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis pakutakse erinevate valdkondade valikkursusi ning tehakse koostööd TalTechi, Estonian Business Schooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli, Kunstiakadeemia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Reaalkooli, Tallinna 21. Kooli, Tartu Ülikooli teaduskooli ja TalTechi eksami- ja olümpiaadikooliga. Lisaks võivad õpilased valida kursuseid teistest kõrgkoolidest. Valikkursustena arvestatakse akadeemilise suunitlusega kursuseid, mis toetavad ja täiendavad kooli õppekava.

Õppimine Gustav Adolfi Gümnaasiumis loob võimaluse jätkata õpiteed nii Eesti kui ka välismaa tunnustatud ülikoolides, andes selleks vajalikud teadmised, oskused ja väärtushoiakud.

Kool teeb koostööd partnerkoolide, ülikoolide, ettevõtete ja organisatsioonide, vanemate ning vilistlastega, et pakkuda nüüdisaegset laiapõhjalist gümnaasiumiharidust ning luua sild nii ülikooli kui ka tuleviku tööturu vahel.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis saab õppida neljas valdkonnas: keeled ja kultuurid, ühiskonnateadused, loodusteadused, reaalteadused ning nendest lähtuvalt kitsamates õppesuundades:

Loe valikkursuste kohta lähemalt SIIT.