Gümnaasiumi valikained

 

Gustav Adolfi Gümnaasium pakub erinevate valdkondade valikkursusi ning teeb koostööd TalTechi, Estonian Business Schooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli, Kunstiakadeemia, Tallinna Reaalkooli, Tallinna 21. Kooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli teaduskooli ja TalTechi eksami- ja olümpiaadikooliga. Lisaks võivad õpilased valida kursuseid teistest kõrgkoolidest. Valikkursustena arvestatakse akadeemilise suunitlusega kursuseid, mis toetavad ja täiendavad kooli õppekava.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimese poolaasta valikkursustele avaneb registreerumine G2-G3 õpilastele 1. märtsil, G1 astme õpilastele 1. septembril. Teise poolaasta valikkursustele registreerumine avaneb 1. detsembril. Valikkursustele registreerumine toimub Google Formsi ja eKooli keskkonnas.

Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste info ja registreerumine aadressil  https://e-oppekeskus.ee/kursused/. Kursustele registreerumise tähtajaks on üldjuhul 20. september. GAG õpilaste osalemist Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel toetab Gustav Adolfi Sihtasutus.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi) kooliõpilaste keskuse (sh olümpiaadikooli) info ja kursustele registreerumine aadressil  https://taltech.ee/kursused-olumpiaadideks. 2023/2024. õa kursustele registreerumine algas augustikuus. Tallinna  Ülikooli Õpilasakadeemia kursustega saab tutvuda siin: https://www.tlu.ee/akadeemia

2022/2023. ja 2023/2024. õppeaastal õpinguid alustanud gümnasistid peavad õpilased läbima omal valikul neli valikkursust, alates 2024/2025. õppeaastast kolm valikkursust kolme gümnaasiumiaasta jooksul. Kui õpilane soovib, võib ta valikkursusi läbida suuremas mahus. Gustav Adolfi Gümnaasiumi uuendatud valikainete plaan alates 2023/2024. õppeaastast avaneb failina SIIN.