Gümnaasiumi valikained

Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja kolme kooli ühiste valikainete nimekiri koos kirjelduste ja vajaliku infoga on õpilastele kättesaadavad eKooli keskkonnas. Esimese poolaasta valikkursustele registreerumine avaneb 1. septembril, teise poolaasta omadele jaanuaris. 

Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste info ja registreerumine aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused. Kursustele registreerumise tähtajaks on 20. september 2019. GAG õpilaste osalemist Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel toetab Gustav Adolfi Sihtasutus.

Gümnaasiumi jooksul pakume õpilastele järgmiseid valikaineid (nimekiri võib täieneda):

kohustuslikud valikained (gümnaasiumi jooksul tuleb valida vähemalt neli):

 • Biokeemia ja biotehnoloogia (1 kursus)
 • Inimese füsioloogia ja geneetika (1 kursus)
 • Keemilised protsessid looduses (1 kursus)
 • Füüsikaseaduste rakendused mehaanikas (1 kursus)
 • Elu keemia (Reaalkoolis, 1 kursus)
 • Ettevõtlusõpe (2 kursust, õpilasfirma õpilastele)
 • Programmeerimine (1 kursus)
 • Riigieksamiks ettevalmistumine matemaatikas (1 kursus)
 • Stereomeetria/planimeetria (1 kursus)
 • Draamaõpetus (1 kursus)
 • 21. sajandi ajalugu (1 kursus)
 • Usundiõpetus (1 kursus)
 • Kõne ja väitlus (1 kursus)
 • Filosoofia (Reaalkoolis, 1 kursus)
 • EV õigussüsteem (21. Koolis, 1 kursus)
 • Joonestamine (1 kursus)
 • Akadeemiline inglise keel*
 • CAE ettevalmistuskursus*
 • Inglise keele riigieksami ettevalmistuskursus*

*kohustuslik valida G3 astmes vähemalt üks

vabaained:

 • vene keel (2-3 kursust)
 • prantsuse keel (3 kursust)
 • rootsi keel (3 kursust)
 • hiina keel (3 kursust)
 • kirjakunst (21. Koolis, 1 kursus)
 • segakoor (2 kursust aastas)
 • puhkpilliorkester (1 kursus aastas)
 • lisakursused Tartu Ülikooli Teaduskoolist (3 EAP = 2 kursust, 2 EAP = 1 kursus jne)

Kursused avanevad, kui gruppi registreerub vähemalt 15 inimest.

Samuti on võimalik võtta täiendavaid kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist, Gustav Adolfi Koolituskeskusest, Gustav Adolfi Muusikakoolist, TalTechist, Tallinna Ülikoolist, Georg Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist ja mujalt.

Close Menu