Gümnaasiumi valikained

 

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja kolme kooli ühiste valikainete nimekiri koos kirjelduste ja vajaliku infoga on õpilastele kättesaadavad eKooli keskkonnas. Esimese poolaasta valikkursustele registreerumine avaneb 1. septembril, teise poolaasta omadele 2. detsembril. 

Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste info ja registreerumine aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused. Kursustele registreerumise tähtajaks on 20. september 2019. GAG õpilaste osalemist Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel toetab Gustav Adolfi Sihtasutus.

Gümnaasiumi jooksul pakume õpilastele järgmiseid valikaineid (nimekiri võib täieneda):

kohustuslikud valikained (nõue valida vähemalt nelja kursuse mahus gümnaasiumi kolme aasta jooksul, kehtib 2017/2018 õppeaastal alustanud gümnaasiumi lennule):

 • Biokeemia ja biotehnoloogia (1 kursus)
 • Inimese füsioloogia ja geneetika (1 kursus)
 • Keemilised protsessid looduses (1 kursus)
 • Füüsikaülesannete lahendamine (1 kursus)
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale (1 kursus)
 • Füüsikaolümpiaadi ettevalmistuskursus (1 kursus)
 • Elu keemia (Reaalkoolis, 1 kursus)
 • Praktiline keemia (1 kursus)
 • Ettevõtlusõpe (2 kursust, õpilasfirma õpilastele)
 • Programmeerimine (1 kursus)
 • Riigieksamiks ettevalmistumine matemaatikas (1 kursus)
 • Stereomeetria/planimeetria (1 kursus)
 • Draama ja teater (1 kursus)
 • Loovmõtlemine ja -kirjutamine (1 kursus)
 • 21. sajandi ajalugu (1 kursus)
 • Usundiõpetus (1 kursus)
 • Kõne ja väitlus (1 kursus)
 • Filosoofia (Reaalkoolis, 1 kursus)
 • Eesti Vabariigi õigussüsteem (21. Koolis, 1 kursus)
 • Joonestamine (1 kursus)
 • Akadeemiline inglise keel C1/C2*
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced eksami ettevalmistuskursus*
 • Inglise keele riigieksami ettevalmistuskursus*

*kohustuslik valida G3 astmes vähemalt üks

vabaained

 • vene keel (2-3 kursust õpeaastas)
 • prantsuse keel (2-3 kursust õppeaastas)
 • rootsi keel (2-3 kursust)
 • kirjakunst (21. Koolis, 1 kursus)
 • segakoor (1 kursus õppeaastas)
 • puhkpilliorkester (1 kursus õppeaastas)
 • ettevalmistus vabariiklikuks olümpiaadiks (1 kursus)
 • lisakursused Tartu Ülikooli Teaduskoolist, TalTechist, teistest ülikoolidest, kõrgkoolidest, koolituskeskustest (3 EAP = 2 kursust, 2 EAP = 1 kursus jne).

Kursused avanevad, kui gruppi registreerub vähemalt 15 inimest.

 

Close Menu