Gümnaasiumi valikained

 

Gustav Adolfi Gümnaasium pakub erinevate valdkondade valikkursusi ning teeb koostööd TalTechi, Estonian Business Schooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli, Kunstikakadeemia, Tallinna Reaalkooli, Tallinna 21. Kooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli teaduskooli ja TalTechi eksami- ja olümpiaadikooliga. Lisaks võivad õpilased valida kursuseid teistest kõrgkoolidest. Valikkursustena arvestatakse akadeemilise suunitlusega kursuseid, mis toetavad ja täiendavad kooli õppekava.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimese poolaasta valikkursustele avaneb registreerumine G2-G3 õpilastele 2. märtsil, G1 astme õpilastele 1. septembril. Teise poolaasta valikkursustele registreerumine avaneb 2. detsembril. Valikkursustele registreerumine toimub Google Formsi ja eKooli keskkonnas.

Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste info ja registreerumine aadressil  https://e-oppekeskus.ee/kursused/. Kursustele registreerumise tähtajaks on üldjuhul 20. september. GAG õpilaste osalemist Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel toetab Gustav Adolfi Sihtasutus.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi) kooliõpilaste keskuse (sh olümpiaadikooli) info ja kursustele registreerumine aadressil  https://taltech.ee/kursused-olumpiaadideks. 2023/2024. õa kursustele registreerumine algas augustikuus. Tallinna  Ülikooli Õpilasakadeemia kursustega saab tutvuda siin: https://www.tlu.ee/akadeemia

Alates 2022/2023. õppeaastast peavad gümnaasiumiastme õpilased läbima omal valikul 4 valikkursust kolme gümnaasiumiaasta jooksul. Kui õpilane soovib, võib ta valikkursusi läbida suuremas mahus. Gustav Adolfi Gümnaasiumi 2023/2024. õppeaasta valikainete plaan avaneb failina SIIN.