Õppematerjalid

Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpetatakse digipädevusi läbi aineõpetuse. Selleks on loodud IKT ainekava.

Õpikeskkonnad

Juhendid

Programmeerimine

Muu

Õppeained

Close Menu