Gümnaasiumi õppesuunad

Gümnaasiumiosas on võimalik valida viie erineva õppesuuna vahel:

inglise ja prantsuse keele õppesuund,

reaal-loodusteaduste õppesuund,

rootsi keele õppesuund,

matemaatika-inglise keele õppesuund.

Olenevalt õppesuunast tuleb õpilasel gümnasiumi lõpetamiseks vajaliku 96 kursuse kokku saamiseks läbida 7-8 valikkursust: ettevõtlus, filosoofia, usundiõpetus, kõne ja väitlus, draamaõpetus, programmeerimine, geneetika, biokeemia jne. Loe valikkursuste kohta lähemalt siit.

Samuti võtavad meie õpilased aktiivselt lisakursuseid Tartu Ülikooli teaduskoolist, Tallinna Ülikoolist, TalTechist, Gustav Adolfi Koolituskeskusest, Gustav Adolfi Muusikakoolist, Georg Otsa nimelisest Tallinna muusikakoolist ja mujalt.

Kõigi õppesuundade õpilastele on kohustuslikud kaks riigikaitse kursust, mis viiakse läbi intensiivkursusena ühe nädala jooksul. Gümnaasiumi 2. astmes viibib kogu lend korraga nädalasel riigikaitse kursusel, mille jooksul õpitakse teooriat ja viibitakse välilaagris. 

Kõik gümnaasiumi 2. astme õpilased teevad aasta jooksul uurimistöö. Kõik õpilased otsivad endale koolipoolse juhendaja ja nad suunatakse uurimiskomisjoni, mis käib õppeaasta jooksul viis korda koos (seminar, kolm kollokviumit, kaitsmine). Uurimisseminaris ja kollokviumites toetatakse õpilase teadusliku uurimuse kirjutamist.

Close Menu