Õpilasele

Tunniplaani vaata siit.

Sööklamenüüd saad vaadata siit.

Alates 2024/2025. õppeaastast algavad tunnid Gustav Adolfi Gümnaasiumis kell 8.50. Erandiks on teisipäev, kui tunnid algavad kell 9.40, sest koolitöötajatel on 8.00–9.30 koostööaeg.

Koolimaja avatakse igal tööpäeva hommikul kell 7.30. Kool soovitab kasutada hommikust kasulikku aega kodus puhkamiseks ja hommikusöögiks ning plaanida kooli jõudmine 10–15 minutit enne tundide algust. Varem kooli tulnud Kotzebue maja I ja II kooliastme õpilased saavad koolipäeva algust oodata aatriumis lugedes, ajaplaneerijat täites või sõpradega vaikselt vesteldes. Progümnaasiumi ja gümnaasiumi õpilased võivad soovi korral hommikust kasulikku aega sisustada koolimajas õppetööks häälestumiseks. Hommikuputru pakutakse mõlemas majas kell 8.15–8.45.

Esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel on kell 8.00–8.40 kasulik aeg, mida õpetajad võivad kasutada muuhulgas konsultatsiooniks, järelevastamiseks,  individuaalseks juhendamiseks, olümpiaadideks valmistumiseks, arenguvestlusteks jne. Õppejuhid ja tugispetsialistid saavad seda aega kasutada õppenõustamiseks. Samuti võivad sellel ajal toimuda huviringid (näiteks põhikooli laulukoorid, väitlus- ja mehhatroonikaklubi) ja õpilasesinduse kogunemised.

Teisipäevast ajavahemikku kell 8.00–9.30 võib kool kasutada G2 astme uurimistööde ja õpilasfirmade, 8. klassi loovtööde kollokviumiteks, GAG mälumänguks või muudeks ühistegevusteks. Teisipäeval kell 8.50–9.30 (esimese tunni ajal) võib olla õpilastele silmaringi arendatav loeng või koolisisene ainevõistlus, mille toimumisest teavitatakse õpilast ette.

Kui kasulikuks ajaks tegevusi ette nähtud ei ole, siis tulevad õpilased kooli vastavalt tunniplaanile ja kasutavad hommikust aega uneaja pikendamiseks, mis on hea vaimse tervise ja enesetunde alus.

Uued õppetundide pikkused on 40 minutit, 80 minutit (paaristund) või 90 minutit (praktikum).