Õpilasele

Tunniplaani vaata siit.

Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Kuni 2 õppetundi võivad toimuda järjest, ilma vahetunnita. Igal klassil on üks söögivaheaeg. 1.–6. klassidel, kes õpivad Kotzebue majas on päeva jooksul üks pikk puhke- ja söögivahetund (30 minutit söömiseks ja 30 minutit õues olemiseks). Õues ollakse iga ilmaga. progümnaasiumil ja gümnaasiumil on 30 minutiline söögivahetund.  Söögivahetundide ajal on GAG peamajas tundide algusajad erinevad (ühed söövad ja teised on tunnis). Tundide ajad on peamajas nihkes 4. ja 5. tunni ajal.

NB! Söögivahetundides on igal aastal erandid, millest teavitatakse õpilasi eraldi.  Näiteks: 8.a klass sööb  teisipäeviti pärast 3. tundi (tavaliselt pärast 4. tundi).

TUNDIDE AJAD

  1.3. klassid  4.6. klassid 7.8. klassid 9. ja G1  klassid G2 ja G3 klassid       
1. 8.00-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45
  10 min 10 min 10 min 10 min 10 min
2. 8.55-9.40 8.55-9.40 8.55-9.40 8.55-9.40 8.55-9.40
  10 min 10 min 10 min 10 min 10 min
3. 9.50-10.35 9.50-10.35 9.50-10.35 9.50-10.35 9.50-10.35
  10 min 10 min söömine 10 min 10 min
4. söömine/õues 10.45-11.30 11.05-11.50 10.45-11.30 10.45-11.30
  10 min 10 min 10 min söömine 10 min
5. 11.40-12.25 söömine/õues 12.00-12.45 12.00-12.45 11.40-12.25
  10 min 10 min 10 min 10 min söömine
6. 12.35-13.20 12.35-13.20 12.55-13.40 12.55-13.40 12.55-13.40
  10 min 10 min 10 min 10 min 10 min
7. 13.30-14.15 13.30-14.15 13.50-14.35 13.50-14.35 13.50-14.35
  10 min 10 min 10 min 10 min 10 min
8. 14.25-15.10 14.25-15.10 14.45-15.30 14.45-15.30 14.45-15.30
  10 min 10 min 10 min 10 min 10 min
9. 15.40-16.25 15.40-16.25 15.40-16.25 15.40-16.25 15.40-16.25

7.-9. klasside ja G1-G3 õpilaste õppekorraldus alates 9. novembrist

Alates 9. novembrist kuni 20. novembrini on G1-G3 astme õpilased distantsõppel. Kõik 7.-9. klassid (v.a 9.c klass) on koolimajas kontaktõppes.

Söögivahetundide erandid Moonalaos 1. poolaastal

Esmaspäeval sööb G2 MAT-IN, G2 RO  pärast 4. tundi.

                                G1 RO ja MAT-IN pärast 5. tundi

Teisipäeval sööb G3 RO ja G2 PR-IN (Salumi grupp), G3 MAT-IN  pärast 4. tundi.

                         G1 RE-LO (Timmermanni rühm) pärast 5. tundi

Kolmapäeval sööb G2 PR-IN, G2 RO, G3 MAT-IN  G3 PR-IN pärast 4. tundi.

                                   G1 PR-IN, G1 RE-LO ja G1 MAT-IN pärast 5. tundi

Neljapäeval sööb G2 RE-LO ja G3 PR-IN pärast 4. tundi.

                         G1 RO pärast 5. tundi

Reedel sööb G2 RE-LO (grupp 2) ja G3 PR-IN (ik grupp)  pärast 4. tundi.

                       G1 PR-IN pärast 5. tundi

NB! 1. poolaastal jagunevad söögivahetunnid Moonalaos kahte vahetusse järgmiselt:

I vahetus
1. osa (7. klassid) kl 10.30-10.50
2. osa (8. klassid) kl 10.50-11.10
 
II vahetus
1. osa (9. klassid) kl 11.25-11.45
2. osa (G1, G2, G3) kl 11.45-12.05
 
III vahetus
1. osa (G1 ja G2) kl 12.20-12.40
2. osa (G3) 12.40-13.009.