Õpetatavad võõrkeeled

Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpetatakse kokku nelja võõrkeelt: inglise, vene, prantsuse, rootsi. 

Põhikoolis:

  • prantsuse keele suund: A-keel prantsuse, B-keel inglise, C-keel vene keel
  • üldsuunad: A-keel inglise, B-keel vene keel

Gümnaasiumis:

  • inglise suund: A-keel inglise, B-keel prantsuse keel, teised keeled soovi korral valikainena
  • prantsuse suund: A-keel prantsuse, B-keel inglise keel, teised keeled soovi korral valikainena
  • reaal-looduse suund: A-keel inglise, B-keel vene keel (G1 ja G2 astmes kohustuslik, G3 astmes valikainena), teised keeled soovi korral valikainena
  • rootsi keele suund: A-keel inglise, B-keel rootsi keel, teised keeled soovi korral valikainena
  • matemaatika-inglise suund: A-keel inglise, B-keel vene keel (G1 ja G2 astmes kohustuslik, G3 astmes valikainena), teised keeled soovi korral valikainena