Õpetatavad võõrkeeled

Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpetatakse kokku nelja võõrkeelt: inglise, vene, prantsuse, rootsi. 

Põhikoolis:

 • prantsuse keele suund: A-keel prantsuse, B-keel inglise, C-keel vene keel
 • üldsuunad: A-keel inglise, B-keel vene keel

Gümnaasiumis:

 • inglise suund: A-keel inglise, B-keel prantsuse keel, teised keeled soovi korral valikainena
 • prantsuse suund: A-keel prantsuse, B-keel inglise keel, teised keeled soovi korral valikainena
 • reaal-looduse suund: A-keel inglise, B-keel vene keel (G1 ja G2 astmes kohustuslik, G3 astmes valikainena), teised keeled soovi korral valikainena
 • rootsi keele suund: A-keel inglise, B-keel rootsi keel, teised keeled soovi korral valikainena
 • matemaatika-inglise suund: A-keel inglise, B-keel vene keel (G1 ja G2 astmes kohustuslik, G3 astmes valikainena), teised keeled soovi korral valikainena

 • prantsuse keele õppesuund (keeled ja kultuurid): A-keel prantsuse, B-keel inglise keel, teised keeled soovi korral valikainena
 • rootsi keele õppesuund (keeled ja kultuurid): A-keel inglise keel, B-keel rootsi keel, teised keeled soovi korral valikainena

 • sotsiaalia suund (ühiskonnateadused)
 • ettevõtluse suund (ühiskonnateadused)
 • keskkonnateaduste suund (loodusteadused)
 • bioteaduste suund (loodusteadused)
 • inseneeria suund (reaalteadused)
 • arvutiteaduste suund (reaalteadused)
  Eelnimetatud õppesuundadel on A-keel inglise keel, 2. võõrkeel õpilase valikul (kas vene keel G1 ja G2 astmes kohustuslikuna ja G3 astmes soovi korral valikainena või prantsuse keel algõppest alates kuni B1 tasemeni G1, G2, G3 astmes või rootsi keel algõppest alates kuni B1 tasemeni G1, G2, G3 astmes)