Sisseastumine

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi toimub vastuvõtt elukoha järgi ja vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. Gümnaasiumisse toimub uute õpilaste vastuvõtt sisseastumiskatsete ja vestluse alusel. Üleminekuklassidesse võtame õpilasi vastu ainult vabade kohtade olemasolul.