Põhikooli üleminekuklassid

Põhikooli üleminekuklassidesse (2.–8. klass) võetakse õpilasi vastu ainult vabade õppekohtade olemasolul.

2023/2024. õppeaastaks põhikoolis (1.-9. klass) vabu õppekohti ei ole.

Avaldusi kandideerimiseks võimalikele vabadele õpilaskohtadele võetakse vastu õppeaasta jooksul e-posti aadressil info@gag.ee. Vanem esitab vabas vormis avalduse, kus võib põhjendada oma koolivahetuse soovi  ja  lisab eelneva ning käesoleva õppeaasta klassitunnistuse koopia.

Vabade õpilaskohtade olemasolul võtab kool õppeaasta jooksul avalduse teinud vanematega ühendust hiljemalt jooksva aasta 31. augustil või õpilaskoha tekkimisel varem.

Kui õppekohta ei vabanenud, siis peab vanem jätkuva huvi korral igal õppeaastal avaldust uuendama. Korduvaid avaldusi võetakse vastu igal õppeaastal alates 1. septembrist.

Kui põhikooliklassidesse on kandideerijaid rohkem kui vabu õppekohti, siis arvestab kool õpilaste eelneva aasta õpitulemusi ning eelistab kõrgemate õpitulemustega õpilast. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse koolile lähemal elavat õpilast.

Otsus õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse põhikooli kandideerija vanemale teatavaks e-kirjaga hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vestlust.