Põhikooli üleminekuklassid

Põhikooli üleminekuklassidesse (2.–8. klass) võetakse õpilasi vastu ainult vabade õppekohtade olemasolul. Vaba õppekoht tekib põhikoolis, kui õpilaste arv klassis on alla 24.

Põhikooli lõpuklassi (9. klass) uusi õpilasi vastu ei võeta.

2023/2024. õppeaastaks põhikoolis (1.–8. klass) vabu õppekohti ei ole.

Vanem esitab vabas vormis avalduse e-posti aadressil [email protected], kus märgitakse ära koolivahetuse soov, praegune kool ja elukoha aadress.

Vanema avaldusele vastatakse e-kirjaga kolme tööpäeva jooksul.

Vaba õpilaskoha olemasolul soovitud klassi kutsutakse sooviavalduse teinud vanem koos lapsega vestlusele.