Põhikooli üleminekuklassid

Vastuvõtutingimused põhikooli üleminekuklassidesse (2.–8. klass)

Põhikooli üleminekuklassidesse (2.–8. klass) võetakse õpilasi vastu ainult vabade õppekohtade olemasolul.

2021/2022. õppeaastal pole põhikoolis vabu õpilaskohti.

Avaldusi kandideerimiseks võimalikele vabadele õpilaskohtadele võetakse vastu õppeaasta jooksul e-posti aadressil info@gag.ee.

Vanem esitab vabas vormis avalduse, kus võib põhjendada oma koolivahetuse soovi  ja  eelneva õppeaasta klassitunnistuse koopia.

Vabade õpilaskohtade olemasolul võtab kool õppeaasta jooksul avalduse teinud vanematega ühendust hiljemalt jooksva aasta juunis.

Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu käimasoleva õppeaasta tunnistuse ja vestluse alusel.

Kui põhikooliklassidesse on kandideerijaid rohkem kui vabu õppekohti, siis arvestab kool õpilaste eelneva aasta õpitulemusi ning eelistab kõrgemate õpitulemustega õpilasi.

Otsus õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse põhikooli kandideerija vanemale teatavaks e-kirjaga hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vestlust.