Gümnaasiumi I astmesse

Ühiskatsed gümnaasiumi 1. astmesse 2020/2021. õppeaastaks

Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool  korraldavad 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine ja parandamine ning õpilaskandidaatide tulemuste avalikustamine.

Katsetele registreerumiseks on loodud ühiskatsete infosüsteem, mis avaneb 1. märtsil 2020 kell 10.00. Katsetele saab registreeruda kuni 11. märtsini (k.a). Enne registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukorra ja nelja kooli ühiskatsete korraga.

Katsed viiakse läbi kõigis neljas koolis samal ajal. Registreerudes genereerib ühiskatsete infosüsteem õpilasele personaalse kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool).

NB! GAG prantsuse keele suunda kandideerijate prantsuse keele test toimub pärast põhitesti lahendamist kell 14.15 GAG-s ruumis 106.

Praktiliste tööde tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis.

NB! Vabastust praktilistest töödest ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel on võimalus taotleda neil, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, kirjandus, muusika, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele kuni 7. märtsini. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 10. märtsiks.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena);
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena);
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena).

Praktilistele töödele kaasa võtta isikuttõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.

Vestlusele kaasa võtta isikuttõendav dokument ning klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud koopia.

Eesti keele näidistest.

Matemaatika näidistest.

Inglise keele näidistest.

Füüsika näidistest.

Prantsuse keele näidistest (ainult prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele).

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppejuht Moonika Tambik moonika.tambik@gag.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.