Gümnaasiumi I astmesse

Ühiskatsed gümnaasiumi 1. astmesse 2020/2021. õppeaastaks ja vastuvõtu info

Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool  korraldavad 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine ja parandamine ning õpilaskandidaatide tulemuste avalikustamine. Vastuvõtt gümnaasiumi 1. astmesse on sätestatud nelja kooli ühiskatsete korras (kooli vastuvõtukorras Lisa 3) ja kooli vastuvõtukorra punktis 4. Kooli vastuvõtukord ja nelja kooli ühiskatsete korraldamise kord COVID-19 viiruse leviku piirangute tingimustes on kättesaadav siin.

Testide tulemused ja otsuse e-vestlusele kutsumise kohta saab õpilane teada ühiskatsete infosüsteemi kaudu. Vestlusvooru hindamisel arvestatavad kriteeriumid täpsustatakse kooli vastuvõtukorras, kusjuures vestlusel võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist. 

Järelkatseid sel õppeaastal läbi ei viida. 

Eesti keele näidistest.

Matemaatika näidistest.

Inglise keele näidistest.

Füüsika näidistest.

Prantsuse keele näidistest (ainult prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele).

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppejuht Moonika Tambik moonika.tambik@gag.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.

Järgnevalt on kirjas info, mida palume tulevasel G1 astme õpilasel/vanemal teha seoses kooli õppima asumisega hiljemalt 22. juuniks 2020 kell 11.00.

  1. Täita elektroonne avaldus, mis saadetakse e-kirja teel (tähtaeg 19. juuni).
  2. Saata lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia pdf-failina aadressile info@gag.ee.
  3. Saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressile info@gag.ee õpilase ID väljastamiseks, selgituseks õpilase nimi, isikukood ja õppesuund. Palume pildifaili nimeks panna õpilase ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit: https://gag.ee/opilasele/opilaspilet-ja-koolikapp/.
  4. Õpilase ID eest palume tasuda 6,50 eurot In Deal OÜ a/a EE131010220074327013. Maksekorralduse selgitus: õpilase ees- ja perekonnanimi, (õppesuund) õpilase ID. Maksekorralduse koopia saata aadressile info@gag.ee.
  5. Väljastpoolt Tallinna õpilastel palume saata tervisekaart kooliõele aadressile gag@kth.ee, selgituseks õpilase nimi ja õppesuund (Tallinna linna õpilaste tervisekaardid saadetakse koolide vahel ise, väljastpoolt Tallinna õpilastele väljastab tervisekaardi kooli meditsiinitöötaja).
  6. Koolimütsi ehk teklite tellimine tuleb teha ajavahemikus 1. august – 12. september 2020 järgmisel lingil: http://koolivorm.norrison.ee/34-gustav-adolfi-gumnaasium.

Dokumentide esitamisega seotud küsimustes palume ühendust võtta juhiabiga (Greteliis Valdmann, 5553 3253). Hea, kui enne juulikuud kõikide dokumendid ja vajalikud paberid korda saame.