Gümnaasiumi I astmesse

Ühiskatsed gümnaasiumi 1. astmesse 2022/2023. õppeaastaks ja vastuvõtu info

 

Täpsem info 2022/2023. õppeaasta vastuvõtust ja ühiskatsetest lisatakse kodulehele hiljemalt detsembrikuus. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekorraldust ja õppesuundi uuendatakse 2022/2023. õppeaasta G1 astme vastuvõtuks. Palume jälgida infot kooli kodulehel hiljemalt alates detsembrikuust 2021.

 

Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppejuht Moonika Tambik moonika.tambik@gag.ee 


 

 

EELMISE ÕPPEAASTA INFO

 1. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine. 
 2.  

Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast viiakse sisseastumistestid läbi 9. aprillil kell 10:00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

 

Tallinna nelja ja kolme kooli ühiskatsed

Nelja kooli ühiskatsete e-testid (harjutustestid ja testid 09.04) on 2021. aastal Tallinna kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k) kui ka kolme kooli (JWG, KSG, TÜG), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele.

 

Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 15. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise (GAG vastuvõtukorra Lisa 3) ja GAG vastuvõtukorraga (vastuvõtt gümnaasiumi esimesse astmesse punktis 4).

 

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus.

Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

E-testideks vajalikud ettevalmistused ja tehnilised vahendid –  enne 30. märtsi 2021

 1. Veenduge, et saate EISi keskkonda https://eis.ekk.edu.ee/ sisse logida. EISi saab sisse logida:
 • ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, kehtivad sertifikaadid, PIN 1),
 • mobiil-IDga,
 • Smart-IDga,
 • HarIDga – sellisel juhul saab õpilasele luua konto tema vanem (eestkostja), juhend https://harid.ee/.

  2.
  Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit, omate internetiühendust ja ID-kaarti või passi.

  3.
  Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.

  4.
  Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine ehk verifitseerimine.

  5.
  Isiku tuvastamine tuleb teha samas seadmes ja samas brauseris, milles teste lahendatakse.

  6.
  Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/

  7. Soovitame kõigil õpilastel sooritada “Arvuti kontrollimise test: gümnaasiumi sisseastumistest 2021”.
  https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine

Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks. Selle testi lahendamise kordade arv ei ole piiratud. Soovitame teha arvuti värskendused (update) enne sisseastumistesti, et arvuti ei hakkaks seda tegema testimispäeval.

 

E-testide katsetamine 30. ja 31. märtsil EISi keskkonnas

 1. 30. ja 31. märtsil viiakse läbi isiku tuvastamise ning eesti keele ja matemaatika e-harjutustestide katsetamine, mille eesmärk on, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:

  a. EISi keskkonda sisse logida,
  b.
  tõrgeteta oma isikut identifitseerida,
  c.
  EISis vajalikud testid sooritada,
  d.
  erinevates ülesandetüüpides orienteeruda.

  2.
  Testi sooritamiseks sobivad Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Internet Exploreri ja Microsoft Edgega ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.

  3. Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. Iga harjutustesti lahendamiseks on aega kuni 30 minutit. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

  4.
  Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis hiljemalt 29. märtsil on esilehel näha info temale sooritamiseks suunatud testidest. Nendeni pääseb ka järgmiselt: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. Harjutustesti nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestid”. Harjutustest koosneb mitmest testiosast.

  30. märtsil

15.00-15.45 eesti keel. Enne testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine! Verifitseerimise järel suunatakse õpilane automaatselt eesti keele harjutustestile.
15.45-16.30 matemaatika (testi lahendamise ajal võib kasutada taskuarvutit, paberit ja pliiatsit). 

          31. märtsil

Füüsikatesti lahendamisel võib kasutada taskuarvutit ja valemilehte. Füüsika valemileht on leitav: https://drive.google.com/file/d/1oo9VIDH-ZmqZLZX0Pm2ZgSEQylj5kp9C/view

UUS INFO:

Kolmapäeval, 31. märtsil jätkame Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestidega.

Teisipäeval, 30. märtsil esinenud verifitseerimise tehnilise tõrke tõttu on mõnevõrra muudetud kolmapäevaste harjutustestide sooritamise ajakava

15.00−15.45 inglise keele testiosa.

Enne testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine. Verifitseerimise järel suunatakse õpilane automaatselt harjutustestile. Inglise keele testiosale on lisatud verifitseerimine, et saaksime seda täiel määral enne 9. aprilli põhiteste katsetada.

15.45−18.00 on võimalik lahendada kahte testiosa: füüsika (testi pikkus lahendajale kuni 30 min) ja kordusena eesti keel (testi pikkus lahendajale kuni 30 min). Eesti keele testiosa on võimalik lahendada veel kord kõigil soovijatel.

Testide läbiviijad paluvad kõigilt sooritajatelt teisipäevaste tehniliste tõrgete eest vabandust ning on tänulikud kannatlikkuse ja hea koostöövaimu eest. Verifitseerimise tõrked ei olnud tingitud EISist ega teste koostavatest koolidest.

Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad 9. aprillil algusega kell 10.00 EISi keskkonnas

 1. E-testide sooritamine koosneb viiest osast:
 • isiku tuvastamine,
 • eesti keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 • matemaatika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit, paberit, pliiatsit.
 • inglise keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 • füüsika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit ja eelnevalt välja prinditud või käsikirjaliselt vormistatud valemilehte.

Füüsika valemileht on leitav: https://drive.google.com/file/d/1oo9VIDH-ZmqZLZX0Pm2ZgSEQylj5kp9C/view

2. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on temale sooritamiseks suunatud testide kohta näha info nii esilehel kui ka: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”.

3. Sisseastumistestide nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestid”. Test koosneb neljale õppeainele vastavast neljast testiosast.

4. Iga testi saab lahendada ainult üks kord. Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.

5. Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit. 

6. Veriff lubab testi alustada ka siis, kui Sa ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot. Ka dokumendi pilt peab olema korralik ja kogu dokument pildil nähtav. Testi tulemusi ei arvestata, kui verifitseerimise järeltöötluses avastatakse nõuetele mittevastavaid pilte või ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku omad.

7. Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb uuesti sooritada isiku tuvastamine (verifitseerimine) ning edukas isiku tuvastamine on eelduseks järgmiste testiosade tulemuste arvestamisel.

8. E-testid toimuvad 9. aprillil järgmistel aegadel:
10.00-10.45 verifitseerimine ja eesti keel avatud (30 min),
10.45-11.25 matemaatika avatud (30 min),
11.30-12.10 inglise keel avatud (30 min),
12.15-12.55 füüsika avatud (30 min).

HARJUTUSTESTIDE VERIFITSEERIMISE TAGASISIDE JA SOOVITUSED

 1. ja 31. märtsil viisime läbi Tallinna nelja kooli (ja kolme kooli) ühiskatsete harjutustestid. Verifitseerimiste kontrolli põhjal tuvastasime peamised isiku tuvastamisel esinenud eksimused, mille korral ei ole võimalik sooritada edukat isikutuvastust ning testide tulemusi ei arvestata.

NB! Verifitseerimist ja sooritatud testide tulemusi arvestatakse ainult siis, kui need on sooritatud LAUA- VÕI SÜLEARVUTIGA. Nutiseadmetes-mobiiltelefonides vm teostatud verifitseerimisi ja testisooritusi ei arvestata.

1) vale dokument – isikut ei saa tuvastada õpilaspileti ega juhiloaga, isiku tuvastamiseks on vaja kandideerija ID-kaarti või passi, millest on õpilasi eelnevalt teavitatud ning mis on sätestatud ka vastuvõtukordades;

2) dokumendi asemel kasutati dokumendist tehtud pilti, mida näidati telefonist või väljatrükitult – selliseid verifikatsioone ei arvestata;

3) verifikatsiooni sooritas vale isik või oli isiku tuvastamisel kaadris teisi inimesi või suheldi tuvastamise ajal intensiivselt kellegi teisega – isiku tuvastamisel peab olema kaadris ainult see, kelle isikut tuvastatakse; ootame korrektset käitumist ja viisakat suhtumist ka isiku tuvastamise protsessis; testid tuleb samuti iseseisvalt lahendada, kasutamata kõrvalist abi;

4) dokumenti näidati liiga kaugelt või nurga all või varjati käega dokumendil olevat infot – paigutage dokument kaamerale piisavalt lähedale (ekraanil kuvatakse raam nii dokumendist kui kandideerija näost tehtava pildi tarbeks – pidage sellest kinni) ning ärge hoidke dokumenti kallutatult (viltu);

5) isiku tuvastamine viidi läbi liiga hämaras ruumis või oli isiku selja taga (või diagonaalis küljel) aken, mistõttu ei olnud dokumendist või kandideerijast tehtud pilt sobiva kvaliteediga, dokumendilt ei õnnestunud andmeid lugeda – veenduge, et verifitseerimiseks on toas piisavalt valgust ning ärge istuge akna all; (kui aken asub vahetult kaamera taga, siis võib dokument peegeldada ning see muutub samuti loetamatuks);

6) pildid on udused – hoidke verifitseerimise ajal dokumenti (piisavalt kaua) paigal ja lähtuge eelnevalt toodud nõuannetest, kasutades sobiva kvaliteediga kaamerat.

Palun lähtuge eeltoodud nõuannetest, et läbida 9. aprillil edukas verifitseerimine, mis on eelduseks testitulemuste arvestamisele.

 

Mida teha siis, kui verifikatsioon takerdub?

Kui leht jääb laadima, siis ärge kohe tehke refreshi ega sulgege akent esimese 5-10 sekundi jooksul. Varuge pisut kannatust. Kui isiku tuvastamise vältel jääb süsteem minutiks või enamaks järgmist lehte „laadima“, siis värskendage lehte (laadige uuesti, refresh) või katkestage verifikatsiooni seanss ja sooritage see uuesti. Verifitseerimiseks on ette nähtud mõistlik ajapuhver, seega palume varuda kannatust.

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

 

 1. Kas võin isiku tuvastamist või e-testide sooritamist teha iPadis või nutiseadmes (nt telefonis)? EI.
 2. Kas verifitseerimiseks võib kasutada ID-kaardi või passi asemel õpilaspiletit või Smart-ID-d? EI.
  Tuleb eristada EISi sisse logimist ja verifitseerimist.
  EISi saab sisse logida ID-kaardi või Har-ID või Smart-ID jm abil, mis on loetletud siin dokumendis eespool.
  Verifitseerimisega tuvastatakse, kas teste lahendab testidele registreerinud õpilane. Selleks on vaja pildiga isikut tõendavat dokumenti – passi või ID-kaarti.
 3. Olen ühiskatsetele registreerinud, aga ei näe, et mulle oleks EISis sisseastumistest suunatud.
 • Kontrolli, et oled õigel aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis/ või https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised
 • Veendu, et Sa ei ole EISi sisse loginud varem kasutanud testiparooliga, sellega saidki ainult üht testi lahendada.
 • Kui Sa ikka veel testi nimetust ei näe, siis võta ühendust EISi kasutajatoega: 

EIS keskkonna kasutajatugi eis@harno.ee tel 7302135

 1. Kas mul on vaja ID-kaardi lugejat?

Verifitseerimisel pole vaja ID-kaardi lugejat. Kui kasutad EISi keskkonda sisse logimisel ID-kaarti, vajad ID-kaardi lugejat.

 1. Kas testi lahendades on võimalik jätta osa küsimusi alguses vahele ja siis pärast nende juurde tagasi tulla?

Ei. Testid on ühesuunalised, see tähendab, et eelnevate ülesannete juurde tagasi liikuda ei saa.

 1. Kas isikutuvastus tuleb läbi viia enne iga ainetesti?

Ei. Isikutuvastus viiakse läbi ühel kindlal ajal enne testide lahendamise algust.

 1. Kas tohin testide ajal või testiosade vahepealsel ajal brauseri sulgeda?

Ei. Sellisel juhul pead uuesti tegema verifitseerimise.

 1. Kas ma võin isikut tuvastada ühes seadmes ja teste sooritada teises seadmes?

Ei, isiku tuvastamine ja testi sooritamine peab toimuma ühes seadmes. Vastasel korral ei arvestata testide tulemusi kandideerimisel.

 1. Kas ma saan põhitestidel osaleda, kui ma ei ole harjutustesti sooritanud?

Jah, kuid harjutustestil osalemine on tungivalt soovituslik, et harjutada süsteemide kasutamist.

 1. Kui ma ei saa mõjuval põhjusel 9. aprillil teste sooritada, kas saan teha järeltestid?

Ei. Kahjuks ei korraldata sellel õppeaastal järelteste.

 1. Kas ma võin jätta mõne õppeaine e-testi lahendamata, kui kool või õppesuund, millesse kandideerin, selle tulemust ei arvesta?

Jah. Soovitame enne kindlasti veenduda, et vastava õppeaine e-testi lahendamist vastuvõtul ei arvestata. Info selle kohta, mis testide tulemusi ja millise kaaluga koolid arvestavad, on kirjas iga kooli vastuvõtukorras.

 1. Kas hinnetelehel olevad hinnangud omavad kaalu vestlusele kutsumise otsusel?

Jah. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka ühiskatsetel osaleja hinnetelehel kajastuvat infot.

 1. Kas pean sooritama e-testid, kui sain vabastuse kirjalike testide sooritamisest aineolümpiaadi lõppvoorus osalemise tõttu?

Ei, testidest vabastatud õpilased teste ei soorita. 

 1. Mida teha, kui sulgen testi sooritamise ajal veebilehitseja?

Tuleb uuesti EISi logida ja klõpsata nupul “Jätkan”. Jätkamiseks on vajalik uuesti isik tõendada. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt. 

 1. Mida teha, kui ma ei ole testi lõpetanud, kuid ei saa ka edasi lahendada?

Tee lehele “värskendus” (Refresh või Reload page või Ctrl+R või F5)

Sulge korraks veebilehitseja, ava see uuesti, logi EISi ja tõenda enda isik. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt.

 1. Kas ma võin testi sooritamise vältel pildistada testiküsimusi või teha neist kuvatõmmiseid (ekraanipilte)?

Ei.

 1. Mida teha, kui eesti keele ülesandes ei õnnestu kohe kirjavahemärki lauses õigesse kohta viia? Proovi rahulikult uuesti. Selle ülesandetüübi kasutamist saad harjutada ka siin: https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/29758

 

MEELDETULETUS HINNETELEHTEDEST

Kõik kandideerijad peavad hiljemalt 9. aprillil saatma infosüsteemi sõnumi vahendusel oma kogu jooksva õppeaasta hinneteleht nendesse koolidesse, kuhu nad kandideerivad.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 •         avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 •         alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 •         printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.

 

Juhend eKooli kasutajatele.

 •         avage eKoolis hinneteleht,
 •         “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 •         valige perioodiks “aasta”,
 •         klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 •         valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik ühiskatsete infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2021 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2021. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest. 

 

Näidisülesanded

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on kirjas kooli vastuvõtukorras (vaata Lisa 4).
Näidisülesanded: eesti keele näidistest, matemaatika näidistest, inglise keele näidistest, füüsika näidistest. Prantsuse keele näidistest (ainult prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele).

 

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 9. aprillil saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 •         avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 •         alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 •         printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 •         avage eKoolis hinneteleht,
 •         “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 •         valige perioodiks “aasta”,
 •         klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 •         valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.

 

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:

vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 3.-7. mai 2021;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 10.-14. mai 2021;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 19. mai 2021.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.