Gümnaasiumi I astmesse

Ühiskatsed gümnaasiumi 1. astmesse 2024/2025. õppeaastaks ja vastuvõtu info

 

Tallinna nelja kooli ühiskatsed toimuvad laupäeval, 16.03.2024. Testid eesti keelest, matemaatikast, füüsikast ja inglise keelest viiakse läbi paberkandjal. 

Neljapäeval, 7. detsembril algusega kell 17.00 toimus veebis seminar, milles tutvustati ühiskatsete korraldust ja ajakava. Seminari esitluse slaide vaata SIIT.

Ühiskatsed on mõeldud 9. klassi õpilastele, kes soovivad 2024. aasta sügisel alustada gümnaasiumiõpinguid Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis, Tallinna Reaalkoolis või Tallinna 21. Koolis. 

 

Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 17. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 6. märtsini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise korra (Lisa 2 GAG vastuvõtukorras) ja GAG vastuvõtukorraga. 

 

Kirjalike testide sooritamine 

 1. märtsil kl 10.00 läbiviidavate testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, taskukalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel. Kirjalike testide sisu ehk eristuskirjad on leitavad ühiskatsete korraldamise korras. Testide sooritamise kohast teavitatakse infosüsteemi vahendusel. GAG prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele toimub täiendav kirjalik test prantsuse keeles kl 14.00-14.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis ruumis 106.

 

Kirjalikest testidest vabastuse taotlemine

Kirjalikest testidest on võimalik Ühiskatsete Infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilisel individuaalsel aineolümpiaadil (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Vabastuse taotlemiseks teeb õpilane vastava märke infosüsteemis ja laadib enda jooksva õppeaasta hinnetelehe hiljemalt 6. märtsil. Lähtuvalt õppesuunast vaadatakse kõik taotlused üle. Kirjalikest testidest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 9. märtsil 2024 infosüsteemis. Vabastuse saanud kandideerija kirjalikud testid hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama kirjalikud testid.

 

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 16. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust kirjalikest testidestt, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 6. märtsil.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 •  avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 •  alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 •  printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 •  lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •  klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 •  avage eKoolis hinneteleht,
 •  “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 •  valige perioodiks “aasta”,
 •  klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 •  valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 •  lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •  klõpsake “Salvesta”.

 

Kontakt
Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppejuht Moonika Tambik [email protected], telefoninumber 56 981 731.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.


Näidisülesanded

Näidisülesanded: eesti keele näidistest, matemaatika näidistest, inglise keele näidistest, füüsika näidistest. Prantsuse keele näidistest (ainult prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele).

 

Kirjalike testide tulemused ja vestlusele kutsumise / mitte kutsumise otsused tehakse teatavaks Ühiskatsete infosüsteemis 28. märtsil kl 16.00.

 

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:

vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 1.-5. aprill 2024;

vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 8.-12. aprill 2024;

GAG vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 17. aprill 2024.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.