Õpikeskus

2014/2015. õppeaastal muudeti kooli raamatukogu ja arvutiklassid ühtseks õpikeskkonnaks, kus suurendati arvutitöökohtade arvu. Mõlemas arvutiklassis on 35 arvutikohta ning seetõttu on võimalik ainetunde läbi viia kahel klassil korraga.

Lisaks arvutiklassidele on 2017. aasta sügisest ruumis 405 avatud raamatukogu-õpikeskus, kus on arvuti- ja õppekohad, avariiulid erialakirjandusega. Õpikeskuses on võimalik õppida ning teha iseseisvaid töid, laenutada teavikuid (nii ilukirjandust kui ka õpikuid), teha
rühmatöid ja saada abi infootsinguteks.

Õpikeskus on avatud kõikidele Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastele ja koolitöötajatele
E-R 8-16.
Õpikeskuse juhataja on Riina Tammai. Küsimused ja päringud on oodatud e-postile
[email protected]

Infot õpikeskuses leiduvate teavikuite kohta saab otsida E-raamatukogust aadressil
https://gag.webriks.ee/

Kui õpikeskuses soovitud raamatut ei ole või tahetakse seda laenutada kodule lähimast
raamatukogust, siis on abiks järgmised kataloogid:
Tallinna raamatukogude elektronkataloog ESTER
Eestimaa raamatukogude elektronkataloog URRAM
Eesti Lastekirjanduse Keskuse elektronkataloog RIKSWEB

Elektronkataloogides saab teostada otsingut ja näha, kas otsitav raamat on sobivas
raamatukogus olemas või mis kuupäevani on raamat välja laenutatud.

Keskraamatukogu
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu

Abiks info leidmisel:

Eesti artiklite andmebaas ISE – Andmebaas ISE sisaldab seni e-kataloogis ESTER leidunud
ja kõiki ELNET Konsortsiumi raamatukogudes alates aastast 2009 sisestatud artikleid.
Andmebaasi koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja
jätkväljaannete põhjal.

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu E-andmebaasid – Andmebaase saab kasutada
Akadeemilises Raamatukogus Rävala pst. 10. Kasutajaks saab registreerida alates 16.

eluaastast, nooremad saavad vajadusel raamatukogu kasutada ühepäevase tasulise külastaja
kaardiga (€0.32).

DEA – Digiteeritud eesti ajalehed – Valik ajalehti aastatest 1821–1944 ja valik väliseesti
ajalehti alates 1944. aastast.

DIGAR – Digitaalne arhiiv – sisaldab arhiveeritud võrguväljaandeid, trükieelseid faile,
füüsilisel kandjal e-teavikuid (nt. CD-ROM) ja trükiste digiteeritud koopiaid. Arhiveeritud
väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud
bibliograafiliste andmebaaside kaudu.

Rahvusraamatukogu otsinguportaal – Portaal koondab välismaiseid andmebaase, võimaldab
teha otsingut ühest või üheaegset otsingut mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab
võõrkeelseid e-raamatuid, e-ajakirju, litsentsiandmebaase, raamatukogukatalooge,
artikliandmebaase ja teisi valitud veebisaite. Portaali saavad väljaspool rahvusraamatukogu
kasutada kõik soovijad ilma sisse logimata, kuid sellisel juhul on kättesaadavad ainult vabalt
kasutatavad andmekogud.

Arkaadia – Andmebaasist Arkaadia saab otsida luuletusi, jutte ja muinasjutte mingil kindlal
teemal (näiteks tähtpäevadeks). Siit ei leia tervet luuletust, juttu ega muinasjuttu, vaid saab
teada, millises raamatus või ajakirjas on see ilmunud. Luuletusi saab otsida autori, pealkirja,
märksõna ja isegi luuletuse esimese rea järgi. Andmebaas on koostatud Tartu
Linnaraamatukogu kogude põhjal.

Samuti on Gustav Adolfi Gümnaasiumil sõlmitud leping Tallinna Ülikooliga, mille
kohaselt saab gümnaasiumiõpilane nende raamatukogu kasutada ning raamatuid koju
laenutada. Tingimuseks on Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolikaardi esitamine ning
raamatukogu reeglite täitmine.