Tabelitöötlus

1. klass

Mõisted: tulpveerg (suuruse muutmine hiirega lohistades), lahter, asukoht tabelis

Ülesanded:

 • Värvi lahtreid nii, et tekiks pilt.

2. klass

Mõisted: lahtri äärisedteksti sisestaminepildi lisamine (suuruse ja asukoha muutmine)

Ülesanded:

 1. Loo tunniplaan videojuhendi abil
 2. Lahtritest mustri koostamine ja värvimine
 3. Andmete automaatne kordamine (videojuhend)

3. klass

Mõisted: andmete sisestaminetulpdiagrammi loomine ja vormindamine (pealkiri, tulpade värv)

Ülesanded:

 1. Laadi alla fail lemmikruumid.xlsVideojuhendi abil loo 3 tulpdiagrammi (lemmikruumid, poiste lemmikruumid, tüdrukute lemmikruumid) ja lisa need tekstidokumenti.
 2. Laadi alla fail lemmikvärvid.xlsx. Loo tulpdiagrammid vastavalt näidisele.

4. klass

Mõisted: summa (SUM), miinimum (MIN), maksimum (MAX), sorteeriminefiltreeriminetulpdiagramm ja selle vormindamine (andmesildid).

Ülesanded:

 1. Pliiatsid ja vildikad

2. Huviringid. Laadi alla fail huviringid.xlsx. Järgi videojuhendit.

3. Lemmikloomad. Laadi alla fail lemmkloomad.xls. Loo tulpdiagramm vastavalt näitele.

5. klass

Mõisted: korrutamine (*), jagamine (/), lahutamine (-), loendmine (COUNT), loendamine kui(COUNT IF), aritmeetiline keskmine (AVERAGE), mood (MODE), valemi kopeerimine, valemi muutimine, tulpdiagramm (ruudujooned, teljed), sagedustabel.

Ülesanded:

 1. Enesekontrollitest
 • Loo videojuhendi abil enesekontrollitest.
 • Loo ise samasugune test, kus on 10 tehet (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, kahekohaliste või kolmekohaliste arvudega).

2. Hineded (andmete korrastamine, aritmeetiline keskmine, loendamine, mood, sagedustabel)

3. Leibkondade sissetulekud (protsent, osamäär)

6. klass

Mõisted: lahtrite vormindamine (arv, valuuta, protsent, joondamine, tekstiridade murdmine, kahanda sobivaks, teksti suund), protsent, ümardamine, sektordiagramm (värvivalik, andmesildid), joondiagramm.

Ülesanded:

 1. Enesekontrollitest
 • Loo videojuhendi abil enesekontrollitest.
 • Loo ise samasugune test, kus on 10 tehet (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, harilike murdudega). Murdude sisestamisel vaata videot.

7. klass

Mõisted: COUNT, COUNTIF, AVERAGE, MODE, MEDIAN, tulp- ja sektordiagramm, protsendi arvutamine ja ümardamine, sagedustabel, suhtelise sageduse arvutamine.

Ülesanded:

 1. Enesekontrollitest
 • Loo videojuhendi abil enesekontrollitest.
 • Loo ise samasugune test, kus on 20 tehet (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, ratsionaalarvudega).

2.  Majaelanikud (filtreermine, average, mode, median, count, countif, sagedustabel, diagramm)

3. Leibkondade sissetulekud (protsent)

Laenu ja intressi ülesanded.
Protsendiga hinna tõusud ja langused.
Temperatuuridiagramm (lõiming loodusõpetusega)

Muusikatunnis tehtud helitugevuste mõõtmise tulemustest diagrammi koostamine ja analüüsimine
Mediaani arvutamine

8. klass

Mõisted: COUNT, COUNTIF, AVERAGE, MODE, MEDIAN, tulp- ja sektordiagramm, protsendi arvutamine ja ümardamine, sagedustabel, suhtelise sageduse arvutamine.

Ülesanded:

 1. Enesekontrollitest
 • Loo videojuhendi abil enesekontrollitest.
 • Loo ise samasugune test, kus on 20 tehet (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, kümnendmurdudega).

2. Õpilaste andmed (Count, Counta, Countif, Average, sorteerimine, filtreerimine, sagedustabel, diagrammid)

Kasutades õpitut vasta küsimustele:

 • Mitu meessoost õpilast on nimekirjas?
 • Mitmel õpilasel on kodus kass?
 • Mitme õpilase lemmikvärv on punane?
 • Mis on eesti keele hinnete aritmeetiline keskmine, mood ja mediaan?
 • Järjesta õpilased kaalu alusel.
 • Loo sagedustabel pikkuse alusel? Millise klassi õpilased on kõige pikemad?
 • Loo diagramm matemaatika keskmise hinde alusel võrreldes erinevaid sugusid.

Andmete korrastamine ja tabelkujul esitamine keemiatunnis
Geograafias kliimadiagramm

9. klass

Mõisted: COUNT, COUNTIF, AVERAGE, MODE, MEDIAN, tulp- ja sektordiagramm, protsendi arvutamine ja ümardamine, sagedustabel, suhtelise sageduse arvutamine.

Ülesanded:

 1. Andmete ning sõltuvuste tabelkuju ning nende graafiline esitamine keemiatunnis

2.  Andmete korrastamine ja analüüs

 • Uurige pildil olevaid andmeid ning otsustage, milliseid soovite kasutada.
 • Sisestage pildil olevad andmed MS Excelisse ning esitage need arvandmete (aritmeetiline keskmine, mood, mediaan, tulpdiagramm või sektordiagramm, sagedustabel)