Reaalteadused

Reaalteaduste „puu“ visuaal pdf-failina.

 REAALTEADUSED

Õppimine Gustav Adolfi Gümnaasiumis loob võimaluse jätkata õpiteed nii Eesti kui ka välismaa tunnustatud ülikoolides, andes selleks vajalikud teadmised, oskused ja väärtushoiakud.

Reaalteaduste valdkond sobib motiveeritud õpilasele, kes

 • soovib arendada head analüütilist ja loovat mõtlemist;
 • tunneb huvi, kuidas asjad töötavad ning elus ja eluta looduse protsessid toimivad;
 • huvitub digiökosüsteemide toimimisest;
 • soovib osaleda loodus- ja reaalteaduslikel ainevõistlustel ja olümpiaadidel;
 • huvitub loodus- ja reaalteaduste eksperimentaalsest uurimisest ja asjade ise disainimisest;
 • soovib lahendada elulisi probleeme ja omandada teadmisi läbi praktilise tegevuse;
 • tunneb süvendatud huvi loodus- ja reaalteaduste vastu;
 • kaasab kõiki oma meeli eksperimentides;
 • huvitub tootearendusest ja tehnoloogiatest;
 • soovib osaleda UNESCO ja Maailmakooli võistlustel ja projektides;
 • huvitub “Rakett 69” laadsetest võistlustest;
 • tunneb huvi mentorluse ja õpitubade läbiviimise vastu.


  Kahe suuna ühised kohustuslikud kursused

 • Laia matemaatika süvendatud kursused
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale
 • Inglise keel C1 keeleoskustase
 • Vene keel või prantsuse või rootsi keel (2. võõrkeel)
 • Programmeerimise ja robootika alused
 • Loodusteaduslik inglise keel
 • Digitaalne geomeetria ja 3D modelleerimine
 • Matemaatika rakendamine loodusteadustes

INSENEERIA ÕPPESUUND

 Ootame õpilasi, 

 • kes tahavad ehitada järgmise Skeleton Technologies´i, Starship Technologies´i või Comodule´i;
 • kellele meeldib asju välja mõelda ja oma kätega kokku panna;
 • kes huvituvad tehnoloogiast ja selle loomisest;
 • kes huvituvad füüsikalistest ja keemilistest protsessidest;
 • kes tunnevad huvi nii loova mõtlemise kui ka asjade sisulise toimimise vastu;
 • kes tunnevad huvi projekteerimise ja modelleerimise vastu.


Inseneeria
õppesuunal õppimine pakub võimalust

 • teostada aineteüleseid projekte;
 • põnevateks õppekäikudeks;
 • õppimida käsikäes praktilise tegevusega;
 • koostööks ülikoolidega;
 • koostööks teadlastega;
 • kasutada GAG loodusteaduste laboreid;
 • kasutada GAG Makerspace innovatsioonituba;
 • osaleda rahvusvahelistel võistlustel;
 • külastada tehnoloogiaettevõtteid Eestis ja välismaal;
 • praktikumideks koostöös tehnoloogia ettevõtetega;
 • olla mentor ja viia läbi õpitubasid.


Õppesuunda eristavad kohustuslikud kursused

 • Praktiline füüsika I – mehaanika ja termodünaamika
 • Praktiline füüsika II – elektromagnetism ja optika
 • Elektrotehnika alused
 • Orgaaniline keemia inseneeria suunale
 • Ruumiline projekteerimine ja virtuaalreaalsuse praktikum
 • STEAM projektid

Inseneeria õppesuuna tunnijaotusplaani vaata SIIT.

Valikainete kohta loe SIIT.

ARVUTITEADUSTE ÕPPESUUND

Ootame õpilasi, 

 • kes tahavad luua järgmise Bolti, Wise´i või Pipedrive´i;
 • kes huvituvad tehnoloogiast ja tulevikutrendidest;
 • kes on loovad ja julged probleemilahendajad;
 • kes ei karda teha vigu, sest just nii saab õppida;
 • kes huvituvad sellest, kuidas abstraktsetest konstruktsioonidest saavad reaalselt toimivad rakendused (veebilehed, mobiiliäpid).

 Arvutiteaduste õppesuunal õppimine pakub võimalust

 • teostada aineteüleseid projekte;
 • tutvuda arvutiteaduste erinevate valdkondadega;
 • arendada probleemide lahendamise ja koostööoskust;
 • külastada tehnoloogiaettevõtteid Eestis ja välismaal;
 • praktikumideks koostöös IT- ja tehnoloogia ettevõtetega;
 • kasutada GAG Makerspace innovatsioonituba;
 • olla mentor ja viia läbi õpitubasid;
 • osaleda IT- õpilaste klubis, häkatonidel ja õpilasvõistlustel.


Õppesuunda eristavad kohustuslikud kursused

 • Veebidisain ja prototüüpimine
 • Arvutimängu disainimine ja loomine
 • Tootearendus ja tehnoloogiad – asjade internet
 • Robootika ja tehisintellekt
 • Andmeteadus ja masinõpe
 • Küberturvalisus ja häkkimine
 • STEAM projektid

Arvutiteaduste õppesuuna tunnijaotusplaani vaata SIIT.

Valikainete kohta loe SIIT.