Keeled ja kultuurid

Keeled ja kultuurid „puu“ visuaal pdf-failina.

KEELED JA KULTUURID

Õppimine Gustav Adolfi Gümnaasiumis loob võimaluse jätkata õpiteed nii Eesti kui ka välismaa tunnustatud ülikoolides, andes selleks vajalikud teadmised, oskused ja väärtushoiakud.


Keelte ja kultuuride valdkond sobib motiveeritud õpilasele, kes

 • soovib õppida võõrkeeli, mis avavad uksed kõikides valdkondades;
 • tunneb huvi ajaloo, kunsti, kirjanduse, filmi ja muusika vastu;
 • huvitub nüüdisaja kultuuriloost ja -sündmustest, rahvusvahelistest suhetest ja diplomaatiast;
 • soovib osaleda  erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides.


Kahe suuna ühised kohustuslikud kursused

 • Laia matemaatika kursused
 • Tsivilisatsioonide ajalugu ja tänapäev
 • Nüüdisaja kultuurilugu
 • Rahvusvahelised suhted (in. k)
 • Diplomaatia alused (in.k / eesti keeles)

PRANTSUSE KEELE ÕPPESUUND

Ootame õpilasi

 • avastama värvikat prantsuskeelset kultuuriruumi;
 • lihvima oma prantsuse keelt vähemalt B2 tasemele;
 • osalema rahvusvahelistes projektides;
 • uurima, mis on prantsuse vaim.

 

 

 

Prantsuse keele õppesuunal õppimine pakub võimalust

 • mitmekesistada maailmapilti;
 • jõuda keeleoskuse tasemele, mis võimaldab jätkata õpinguid Prantsusmaal või mujal välismaal;
 • sooritada edukalt rahvusvaheline prantsuse keele eksam DELF Scolaire vähemalt B2 tasemel;
 • arendada esinemis- ja väitlemisoskust  võõrkeeles;
 • kohtuda Eestis elavate prantslastega;
 • osaleda koostööprojektides teiste prantsuse keelt kõnelevate maade õppeasutustega;
 • keele- ja kultuuriõppe reisiks Prantsusmaale;
 • koostööks rahvusvahelisel tasandil:
 • koostööks Prantsuse Instituudi ja erinevate saatkondadega.


Õppesuunda eristavad kohustuslikud kursused

 • Prantsuse keel B2.2 keeleoskustase
 • Inglise keel C1 keeleoskustase
 • Tallinna ajalugu ja giidiõpe (pr. k)
 • Prantsuse keelt kõnelevate maade kultuurilugu (pr. k)
 • Tänapäeva prantsuse kultuurilugu (pr. k)
 • Õppesuuna projektid

Prantsuse keele õppesuuna tunnijaotusplaani vaata SIIT.

Valikainete kohta loe SIIT.

ROOTSI KEELE ÕPPESUUND

Ootame õpilasi,

 • kellele meeldib õppida uusi keeli;
 • kes soovivad rohkem teada meie naabermaadest Rootsist, Soomest, Taanist ja teistest Põhjamaadest;
 • kes on mõelnud, et võiks oma kõrgkooliõpinguid jätkata Rootsis või teistes Põhjamaades;
 • kes arvavad, et iga uus võõrkeel on trump tuleviku tööturul;
 • kes arvavad, et Eesti on Põhjamaa.


Rootsi keele õppesuunal õppimine pakub võimalust

 • õppida selgeks uus võõrkeel B2-tasemel eelteadmisi omamata;
 • sooritada rootsi keele B2- taseme eksamit Swedex;
 • lisaks huvitavatele tundidele tutvuda Põhjamaade muusika, filmide, kunsti ja kirjandusega;
 • kohtuda Eestis elavate Põhjamaade diplomaatide, ettevõtjate ja teiste huvitavate inimestega;
 • osaleda inspireerivatel õppekäikudel Rootsi ja teistesse Põhjamaadesse (Norra, Taani, Island);
 • osaleda koostööprojektides teiste Põhjamaade õppeasutustega;
 • koostööks erinevate Põhjamaade saatkondade ja organisatsioonidega.

 

Õppesuunda eristavad kohustuslikud kursused

 • Rootsi keel B2 keeleoskustase
 • Inglise keel C1 keeleoskustase
 • Põhjamaade kultuurilugu (r. k)
 • Rootsi ühiskond (r. k)
 • Õppesuuna projektid


Rootsi keele õppesuuna tunnijaotusplaani vaata  SIIT.

Valikainete kohta loe SIIT.