Visualiseerimislabor

Mis on visualiseerimislabor?

Labor koosneb kahest kaamerast, videokastist, helikastist ja valgustusest.

“Videokast” on racki ehitatud seadmed, mis võimaldavad teha klassiruumist salvestusi ja ülekandeid. Rack sisaldab  videomixerit, ülekandeseadmeid ja vajalike ühenduspunkte. Rack on liigutatav ehk seda saab vajadusel kasutada ka teises asukohas. Lisaks sellele on seadmed komplekteeritud nii, et mõne nupuvajutusega oleks võimalik otseülekannet teha aga samaaegselt on võimalik ka läbi viia keerulisemaid salvestusi.

“Helikast” on samamoodi racki ehitatud helipult ning lavalier mikrofon. Samuti on see teisaldatav. 

Labor on ehitatud taoliselt, et võimaldada maksimaalset mobiilsust. Kaamerad ja kastid saab viia klassi ning ülekannet saab kiiresti alustada. 

Labori peamised eesmärgid on:

  • võimaldada näitlikustada erinevaid silmaga nähtamatuid, keerukaid ja abstraktseid protsesse kasutades tänapäeva tehnoloogiat.
  • avada klassiruumi ning võimaldada tunde üle kanda ja salvestada.
 
Kasutamise näide: 
Näide 1 –  keemiatund – tiitrimine
Osalevad kahe kooli õpilased.
Õpetaja demonstreerib tiitrimist demolaual nii klassile kui ka läbi otseülekande teise kooli klassile.
Seejärel teevad sama katse õpilased oma laudadel ning edastavad pildi iPadi ja Zoomi või Flipgrid rakenduse kaudu õpetajale, kes kuvab pildi suurele ekraanile. Kõik saavad jälgida kõigi tegemisi. Hiljem analüüsitakse salvestatut.
Kuna tunnis viibivad kahe erineva kooli õpilased, siis on võimalik tegeleda koosõppimisega ning tippspetsialistist õpetaja saab jagada oma teadmisi laiemalt.
 

Näide 2 – kooli TV

IT-õpilased on teinud sellel õppeaastal saateid ja intervjuusid koolit TV-le. See klassiruum võimaldaks paremini visualiseerida ning parema kvaliteediga salvestada. Samuti saaksid koolituse läbinud õpilased kasutada laborit koolilehe jaoks intervjuude ning ajaloofilmide kõrge kvaliteediga salvestamiseks.

Visualiseerimislabori rakendus

Kasutatud vahendid

Nimekiri visualiseerimislabori loomiseks kasutatud tehnikast. Link

Visualiseerimislabor loodi Tallinna Haridusameti innovatsiooniprojekti #EduInnoLab 2.0 raames.