Akadeemikud

Gustav Adolfi Gümnaasiumist on võrsunud silmapaistvad teadlased, kelle teadustööd on hinnatud akadeemiku aunimetusega. Nende hulgas on 18., 19., 20., ja 21. sajandil meie kooli lõpetanuid  – eri riikide akadeemiate ja kümnete erinevate teadusalade akadeemikuid.

2006. aastal avati on koolimaja peahoone esimesel korrusel akadeemikute galerii, mis on pühendatud koolivendadele ja –õdedele, kes on oma nime kirjutanud maailmateadusesse. Esimesel kohal on 1789. aastal gümnaasiumi lõpetanud maailmakuulus füüsik Georg Wilhelm Richmann. Akadeemikute galeriis on üles seatud 19 akadeemikut ja viimasena üks vaba koht järgmisele meie gümnaasiumist võrsunud akadeemikule.

 

Akadeemikute kohta saab täpsemalt lugeda 2011. aastal, kooli 380. aastapäevaks õpilaste kodu-uurimistöödest valminud raamatust „Gustav Adolfi Gümnaasiumist võrsunud akadeemikud“.

Akadeemikud

Georg Wilhelm Richmann (1711–1753), füüsik,

Peterburi TA akadeemik 1741

Thomas Johann Seebeck (1770–1831), füüsik,

Preisi TA akadeemik 1814

Ferdinand Johann Wiedemann (1805–1887), keeleteadlane,

Peterburi TA akadeemik 1857

Carl Friedrich Schmidt (1832–1908), paleontoloog ja botaanik,

Peterburi TA akadeemik

Ernst Öpik (1893–1985), astronoom,

Eesti TA akadeemik 1938

Artur Luha (1892–1953), geoloog,

Eesti NSV TA akadeemik1946

August Vaga (1893–1960), botaanik,

Eesti NSV TA akadeemik1954

Armin Öpik (1898–1983), geoloog,

Austraalia TA akadeemik 1962

Arnold Veimer (1903–1977), majandusteadlane,

Eesti NSV TA akadeemik 1967

Paul Ariste (1905–1990), keeleteadlane,

Eesti NSV TA akadeemik 1954

Arnold Humal (1908–1987), matemaatik,

Eesti NSV TA akadeemik 1951

Heinrich-Wilhelm Laul (1910–1991), ehitusteadlane,

Eesti NSV TA akadeemik 1989

Ilmar Öpik (1917–2001), ehitusteadlane,

Eesti NSV TA akadeemik 1972

Valdar Jaanusson (1923–1999), geoloog,

Eesti TA välisliige 1991

Elmar-Ants Valdmann (1928–2005), füsioloog,

NSVL Põllumajandusteaduste akadeemik 1983

Dimitri Kaljo (s 1928), geoloog,

Eesti NSV TA akadeemik 1989

Leo Mõtus (s 1941), informaatik,

Eesti TA akadeemik 1993

Eve Oja (1948 – 28. jaanuar 2019), matemaatik,

Eesti TA akadeemik 2010

Martin Zobel (s 1957), ökoloog,

Eesti TA akadeemik 2010

Marek Tamm (s 1973), ajaloolane,

Eesti TA akadeemik 2021