Inimesed

Gustav Adolfi Gümnaasiumis töötab üle saja oma tööle pühendunud ainespetsialisti, tugi- ja majanduspersonali töötaja.

Kooli juhtkonda kuuluvad lisaks direktorile, õppe- ja huvijuhtidele, arendus- ja haldusjuhile ning haridustehnoloogile ka õpilasesinduse president ja IT-juhid, kes on gümnaasiumiõpilased.

GAG-s on õppetoolide süsteem: aineõpetajad jagunevad algõpetuse, humanitaarainete, võõrkeelte, reaal-, loodus- ja oskusainete õppetoolide vahel.

Close Menu