Inimesed

Gustav Adolfi Gümnaasiumis töötab üle saja oma tööle pühendunud ainespetsialisti, tugi- ja majanduspersonali töötaja.

Kooli juhtimises osalevad ka õpilased: juhtkonda kuuluvad lisaks direktorile, õppe- ja huvijuhtidele, arendus- ja haldusjuhile ning haridustehnoloogile ka õpilasesinduse president ja IT-juhid, kes on gümnaasiumiõpilased.

GAG-s on õppetoolide süsteem: aineõpetajad jagunevad algõpetuse, humanitaarainete, võõrkeelte, reaal-, loodus- ja oskusainete õppetoolide vahel. GAG õpetajad panustavad aktiivselt oma ainevaldkonna ja Eesti hariduselu edendamisse, annavad loenguid ülikoolides, veavad ülelinnalisi, -riigilisi ja rahvusvahelisi projekte, juhendavad praktikante ja õpilaste uurimistöid.

Lisaks töötab koolis mitmeid oma valdkonna spetsialiste, kes annavad GAG-s valikaineid, mis võimaldavad meie õpilastele mitmekülgset haridust.