Õpilasesindus

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasesindus töötab selle nimel, et kooli õpilaste hääl oleks kuulda ning probleemid saaksid efektiivsed lahendused. Õpilasesindus on parim kanal õpilastele luua koolis reaalseid muutuseid, hoida meeldivat õpikeskkonda ja kooliatmosfääri. Õpilasesindus on kooli juhtkonna koostööpartner koolielu reguleerivate dokumentide uuendamisel ning koolikeskkonna kujundamisel.

Õpilasesindus koosneb kõikide 7.-G3 klasside esindajatest. Õpilasesindust juhib õpilasesinduse president, kes kuulub ka kooli juhtkonda. Lisaks kuulub õpilasesinduse juurde aktiiv, mis korraldab koolis üritusi, teemanädalaid ning haldab aktiivi bändi ja koolilehte Ausõna. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad tavapäraselt kord kuus.

 

Gustav Adolfi Gümnaasium kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu ja Viie Kooli Koostöölepingu Liitu ehk G5-te (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna Prantsuse Lütseum).

Õpilasesinduse põhimäärus asub siin.

Juhatus – ÕE juhatusse kuuluvad õpilasesinduse president, asepresident, aktiivi juht ja Kotzebue õpilasesinduse minister. Juhatuse eesmärgiks on tagada õpilasesinduse sujuv toimimine.

Õpilasesinduse laiendatud juhatusse kuuluvad lisaks juhatuse liikmetele õpilaste esindajad hoolekogus, õppenõukogus, tervisenõukogus ning G5-s.

Aktiiv – aktiiv on 7.-G3 õpilaste vabatahtlik organisatsioon, mis korraldab üritusi, loob GAG sotsiaalmeediasisu ning viib läbi palju muid projekte.

GAG aktiivi eesmärk on muuta õpilaste igapäevane elu huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. Meie koolis leidub ulatuslikult talente – muusikuid, kunstnikke, sportlaseid, teadlaseid – ning aktiivi kaudu saavad nemad enda loomingut ja oskuseid väljendada ning panustada seeläbi kooliellu. Samuti loob aktiiv sildu nii õpetajate ja õpilaste kui ka Kotzebue ja peamaja vahel. 

Viimaste aastate eredaimad üritused on olnud vaimse tervise nädal, halloween, heategevuslik jõuluõhtu, GAG avatud uste päevad, sõbrapäev, kevadine vabalava ja mitmed teised. GAG aktiivil on ka oma bänd, kes teeb järjepidevalt proove ning esineb kooliüritustel. Aktiivi tegevustel saab silma peal hoida Gustav Adolfi Gümnaasiumi Instagrami konto kaudu.

Kotzebue õpilasesindus (KÕE) – Kotzebue maja õpilaste (1.-6. klass) esindusorganisatsioon, mis tegeleb Kotzebue maja teemadega ning korraldab sealset koolielu edendavaid üritusi ja tegevusi.

Kotzebue õpilasesinduse tööd juhib KÕE minister, kes kuulub ka ÕE juhatuse koosseisu, koostöös Kotzebue huvijuhiga.