Õpilasesindus

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasesindus töötab selle nimel, et kooli õpilaste hääl oleks kuuldav ning nende probleemidega tegeletaks.

Õpilasesindus koosneb kõikide 7.-G3 klasside esindajatest ning neid esindab õpilasesinduse president, kes kuulub ka kooli juhtkonda. 

Õpilasesinduse koosolekute protokollid asuvad siin.

Õpilasesinduse põhimäärus asub siin.

Õpilasesinduse allorganisatsioonid:

Juhatus- ÕE juhatusse kuuluvad õpilasesinduse president, asepresident, koolielukomisjoni juht ja Kotzebue õpilasesinduse minister. Juhatuse eesmärgiks on tagada õpilasesinduse sujuv toimimine.

Koolielukomisjon- koolielukomisjon on 7.-G3 õpilaste vabatahtlik organisatsioon, milles korraldatakse üritusi, toimetatakse koolilehte Ausõna ning viiakse läbi palju muid projekte.

Kotzebue õpilasesindus (KÕE)- Kotzebue maja õpilaste (1.-6. klass) esindusorganisatsioon, mis tegeleb Kotzebue maja teemadega ning korraldab sealset koolielu arendavaid üritusi ja tegevusi.

Kotzebue õpilasesinduse tööd juhib KÕE minister, kes kuulub ka ÕE juhatuse koosseisu.