Võõrkeelte õppetool

Anne Kaljurand / õppetoolijuhataja

inglise keel, G2 MAT-IN klassijuhataja, mentor

anne.kaljurand@gag.ee

Merike Volar / õppetoolijuhataja
asetäitja

inglise keel, mentor, õpetajate esindaja
GA Sihtasutuse nõukogus

merike.volar@gag.ee

Henrik Salum

inglise keel

henrik.salum@gag.ee

Kristjan Salum

inglise keel

kristjan.salum@gag.ee

Ingrid Maadvere

inglise keel

ingrid.maadvere@gag.ee

Ruth Semerik

inglise keel, 6. Ariste klassijuhataja

ruth.semerik@gag.ee

Kelly Laksberg

inglise keel

kelly.laksberg@gag.ee

Margit Hallmägi

inglise keel

margit.hallmagi@gag.ee

Martin Arro

inglise keel, G1 ühiskonnateadused klassijuhataja

martin.arro@gag.ee

Deniss Viir

inglise keel

deniss.viir@gag.ee

Nele Litvinova

inglise keel

nele.litvinova@gag.ee

Edith Reemann

inglise keel

edith.reemann@gag.ee

Anne Reinsalu

vene keel

anne.reinsalu@gag.ee

Ksenia Oksanen

vene keel

ksenia.oksanen@gag.ee

Natalja Erich

vene keel, 7.b klassijuhataja

natalja.erich@gag.ee

Tamara Smirnova

vene keel

tamara.smirnova@gag.ee

Dagmar Hallmägi

prantsuse keel, mentor

dagmar.hallmagi@gag.ee

Katrin Meinart

prantsuse keel, 5. Ariste klassijuhataja

katrin.meinart@gag.ee

Eeva-Kaarin Ots

prantsuse keel

eeva-kaarin.ots@gag.ee

Valdur Parašin

prantsuse keel, G2 PR-IN klassijuhataja

valdur.parasin@gag.ee

Juta-Tiia Mägi

rootsi keel

juta-tiia.magi@gag.ee

Carina Viktoria Adolfsson

rootsi keel

carinaviktoria.adolfsson@gag.ee

Eva-Tiina Põlluste

rootsi keel

eva-tiina.polluste@gag.ee

Lapsehoolduspuhkusel

Annely-Anny Aasma / prantsuse keele õpetaja