Erasmus+ KA1 2019-2022

Erasmus + projekt “Uus maja, uued võimalused

Projekti periood: 1.09.2019 – 31.08.2022

Projekti juht: Kerli Koppel

Projektis osalesid õpetajad/koolitöötajad: Simona Liisbet Seppi, Birgit Drenkhan, Martin Salong, Indrek Riigor, Dagmar Hallmägi, Katrin Meinart, Martin Arro, Natalja Krassilnikova, Tiina Naissoo, Lilian Kippasto, Virgi Roop, Kersti Kukk, Karmen Pruul.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi projekti „Uus maja, uued võimalused“ eesmärgiks oli läbi rahvusvahelise õpirände kogemuse olla kursis uute suundumustega Euroopa hariduses ning võimestada uudsete metoodikate koolituste kaudu GAG õpetajaid ja koolitöötajaid välja töötama uut põhikooli õppekava I ja II kooliastmes ja õppekorraldust, looma uuenduslikku õppesisu ja kasutama laialdaselt muutunud õpikäsituse põhimõttest lähtuvaid õppimisviise ja metoodikat igapäevases õppetöös.

Projektis osalejate kokkuvõtted oma õpirännetest saate lugeda blogist “GAG õpetajad Erasmus+ (ga) õpirändamas” https://gagopetajaopibmok.blogspot.com/