Psühholoog

Psühholoogid 

Natalja Krassilnikova (progümnaasium, gümnaasium)

E-post: [email protected]

Tel: +372 5302 2949

Kristiin Tempel (I ja II kooliaste)

E-post: [email protected]

Tel: +372 5304 5717

Koolipsühholoogiga kohtumiseks on vaja vastuvõtuaja kokkuleppimiseks ühendust võtta e-posti teel.

Psühholoogi juurde on oodatud kõik õpilased erinevate murede, rõõmude ja küsimustega.

Psühholoog tegeleb koolis õpilaste, vajadusel ka õpetajate ja lapsevanemate psühholoogilise nõustamisega, juhindudes lapse arengu toetamisest ja tagades õpilase psühholoogilise kaitstuse. Koolipsühholoog on KiVa tiimi juht.

Põhilised tegevusvaldkonnad:

  • Õpilaste individuaalne nõustamine – isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamine.
  • Õpilaste grupinõustamine – sarnaste probleemidega ja samas klassis õppivate õpilaste nõustamine.
  • Õpilaste nõustamine elutee valikul – kutsevalikust lähtuvalt erinevate võimaluste kaalumine ja tulevikuplaanide tegemine.
  • Õpetajate toetamine ja nõustamine koolieluga seonduvates probleemides.
  • Lapsevanemate toetamine ja nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes.

Vajadusel saab tasuta abi:

SA Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinikust http://www.lastehaigla.ee/psuhhoteraapia-programm/

Tallinna Perekeskusest http://www.pk.ee

Tallinna Õppenõustamiskeskus www.tonkeskus.ee

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis

Karjäärivalikute tegemiseks Rajaleidja  https://rajaleidja.innove.ee/