Erasmus+ KA2 2016-2018

Proejekti nimetus: Lõimingprojekt majanduse, eetika ja ühiskonnaõpetuse materjalide loomiseks

Projekti periood: 01.09.2016 – 31.08.2018.

Projekti juht: Yvonne Veski

Projektis osalevad õpetajad: Ingrid Maadvere

Partnerid:
Aneta Vainė (Lithuanian Free Market Institute, Lithuania)
Modestas Talačka (Lithuanian Free Market Institute, Lithuania)
Yvonne Lagle (Gustav Adolfi Gümnaasium, Estonia)
Tuomas Rauhansalo (JAMK University of Applied Sciences, Finland)
Giedrė Kvieskienė (Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania)
Ineta Helmane (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia)
Jānis Zeimanis (Riga State Gymnasium No 1, Latvia)
Rytis Komičius (Vytautas Magnus Gymnasium, Lithuania)

Projekti eesmärk ning GAG ülesanne:

Luua innovaatiline lõimitud õppematerjal majanduse, eetika ja ühiskonnaõpetuse tundide põimimiseks. Gustav Adolfi Gümnaasiumile antud peamisteks teemadeks on “Sotsiaalmeedia” ja “Hääletamine”.

Loodud materjalidega saate tutvuda siinse lingi kaudu. Kõiki näidiseid võib tunnikontekstis kasutada ning oma äranägemise järgi ka sobivamaks kujundada.