Innove struktuuritoetuse projekt 2017

Sihtasutus Innove meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus” ja “Haridusasutuse juhtide koolitus“ avatud taotlusvooru projekt nr 2014-2020.1.02.16-0296

“Uueneva õpikäsituse põhimõtete rakendumine Gustav Adolfi Gümnaasiumis”

Projekti periood: 12.05.2017-12.06.2018

Projektijuht: Kerli Koppel, Lilian Reinmets

Gustav Adolfi Gümnaasium taotles Sihtasutusele Innove meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus” ja “Haridusasutuse juhtide koolitus“ avatud taotlusvoorus toetust projekti nr 2014-2020.1.02.16-0296  „Uueneva õpikäsituse põhimõtete rakendumine GAGs“ elluviimiseks. Taotlus rahuldati 9991 EUR ulatuses.

Projektitoetuse taotluse kinnitus nähtav siin.

Antud projekti eesmärgiks on arendada, tõhustada ja laiendada uueneva õpikäsituse põhimõtete rakendamise kasutuselevõttu Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Projekti jooksul luuakse MÕK-tunnikonspekte, tutvutakse teiste koolide parima MÕK-praktikaga ja katsetatakse tandemõpet.

Projekti raames toimuvad tegevused:

24.05.2017 GAG laiendatud juhtkonna coachingu koolituse I moodul. Koolitaja Piret Bristol.

29.08.2017 Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajate motivatsioonikonverents “Õpetaja kui muutunud õpikäsituse teostaja” Bliss majas. Esinevad:

kell 9.00-10.30 Linnar Viik ettekandega “Kuhu maailm liigub – miks on vaja muutuda?”

kell 10.30-12.00 Priit Kruus ettekandega “Muutunud õpikäsitus – püüd ideest teostuseni”

kell 13.00-14.30 Pille Slabina ettekandega “Muutunud õpikäsituse rakendamist toetavad õppemeetodid”

kell 15.00-16.30 Tiia Rüütmann ettekandega “Tänapäeva õppija roll õppeprotsessis”

25.10.2017 GAG laiendatud juhtkonna coachingu koolituse II moodul. Koolitaja Piret Bristol.

27.02.2018 GAG õpetajate sisekoolituspäev enda parima MÕK-praktika jagamiseks kolleegidele. Parimad tunnikonspektid on kättesaadavad SIIN!

28.02.2018 GAG laiendatud juhtkonna coachingu koolituse III moodul. Koolitaja Ülo Vihma.

11.04.2018 GAG laiendatud juhtkonna coachingu koolituse IV moodul. Koolitajad Piret Bristol ja Ülo Vihma.