e-Twinning

eTwinning programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil. Euroopas juhib programmi European Schoolnet ja Eestis HITSA.

Selliseks koostööks on loodud eTwinning portaal, mis sisaldab endas vahendeid partneriotsinguks ja veebipõhiste õpiprojektide läbiviimiseks.

Gustav Adolfi Gümnaasium on osalenud eTwinningu projektides alates 2006. aastast ning projektitööga on seotud olnud 59 õpetajat. Projekte on kokku olnud 109. Eesti koolide hulgas oleme osalenud õpetajate arvu ja projektide arvu poolest esikohal.

Näiteid projektidest:

  • Schoolovision (Ly Tammerik, Ingrid Maadvere) 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
  • 3D grammar (Kristjan Salum) 2018
  • Minu Eesti 100 – 100 sammu kaugusel minu kodust (Maria Malozjomov) 2017
  • Children songs with Makey Makey (Maria Malozjomov) 2016
  • Deux vies scolaires européennes (Valdur Parašin) 2013