Erasmus+ KA1 2015-2017

Proejekti nimetus: Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitöötajate pädevuste arendamine IKT lõimingus

Projekti periood: 1.06.2015 – 31.05.2017

Projekti juht: Kerli Koppel

Projektis osalevad õpetajad: Maria Malozjomov, Ele Pidmann, Eeva-Kaarin Ots, Birgit Drenkhan, Katrin Meinart, Eva-Tiina Põlluste, Hendrik Agur, Valdur Parašin, Merike Volar, Tiina Napsep, Kaja Belials, Liis Seero, Auli Reitel.

Partnerid:  Executive Training Institute Malta (Malta), Ellinogermaniki Agogi S.A (Kreeka), Institut Europeen de Francais (Prantsusmaa), Language Educational & Partnership Ltd (Hispaania), Ecole Notre Dame de Lourdes (Prantsusmaa), Rudbeckianska Gümnaasium (Rootsi), Anglolang Academy of English (Suurbritannia), Universite Perpignan Via Domitia (Prantsusmaa), Alpha College of English (Iirimaa), Eekhout Academy (Belgia), Metagnosi (Kreeka), The English Language Centre (Suurbritannia).

Koolitused/töövarjuna viibimine:

 • Maria Malozjomov “The Playground Classroom-Primary Teaching”, ETI Malta, St Julian’s Malta, juuli 2015
 • Ele Pidmann loodusainete õpetajate suvekool “GEOTHINK Summer School. From Geospatial Teaching to Thinking Geospatially “, Ateena, juuli 2015
 • Eeva-Kaarin Ots “Motiver pour AGIR” Institut Europeen de Francais, Montpellier, juuli 2015
 • Birgit Drenkhan “Teaching Literaracy Through Visual Narrative”, LEAP, Malaga 2015
 • Katrin Meinart töövari Ecole Notre Dame de Lourdes algkoolis Civreux d’Azergues Prantsusmaal prantsuse keele ja algõpetuse tundide vaatlemine, november 2015
 • Eva-Tiina Põlluste töövari Rudbeckianska Gümnaasiumis Västerasis, rootsi keele tundide vaatlemine, veebruar 2016
 • Hendrik Agur “Effective Use of Technology in Teaching, Scarborough, märts 2016
 • Valdur Parašin, prantsuse keele õpetajate suvekursus, Centre Universitaire d’etudes francaises, Perpignan, juuli 2016
 • Merike Volar “Overseas Teachers’ Course- Technology in the Classroom”, Alpha College of English, Dublin, oktoober 2017
 • Tiina Napsep “STE(A)M- Science, Technology, Engineering and Mathematics, Eekhout Academy (Belgia), Lissabon, Portugal, märts 2017
 • Kaja Belials “Teaching English with Technology”, The English Language Centre, Brighton, Inglismaa, aprill 2017
 • Liis Seero töövari Toltorpsskolanis Mölndalis, Rootsis, algõpetuse tundide vaatlemine, mai 2017
 • Auli Reitel “Teaching Mathematics with ICT: Discovering Maths with Geogebra”, Larisa, Kreeka, mai 2017

Õpetajate kogemuste ja muljetega saate tutvuda meie kooli õpetajate blogis:

http://gagopetajaopib.blogspot.com.ee