Erasmus+ KA1 2014

Erasmus+ KA1 2014

Proejekti nimetus: Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitöötajate professionaalse arengu toetamine

Projekti periood: 1.07.2014 – 30.06.2015

Projekti juht: Kerli Koppel

Projektis osalevad õpetajad: Katri Mirski, Merike Volar, Edith Reemann, Martin Salong

Partnerid: Concorde International Summer Schools Ltd (Suurbritannia), Anglolang (Scarborough) Ltd (Suurbritannia), Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE (Kreeka), Rudbeckianska Gymnasiet (Rootsi)

Koolitused/töövarjuna viibimine:

  • Merike Volar “Teacher development course”, Concorde International, august 2014
  • Edith Reemann “Language and Methodology for Teachers of English”, Anglollang, august 2014
  • Katri Mirski loodusainete õpetajate suvekool “Environmental Protection and the World of Work”, juuli 2014
  • Martin Salong töövari Rudbeckianska Gümnaasiumis, kehalise kasvatuse tundide vaatlemine jaanuar 2015

Projekti info:

Õpetajate kogemuste ja muljetega saate tutvuda meie kooli õpetajate blogis:

http://gagopetajaopib.blogspot.com.ee