2021/2022. õppeaasta eesmärgid

GAG 390. aastapäeva tähistamine, juubelifilmi tootmine, ajalookonverentsi „Eile, täna, homme“ korraldamine;

Iseseisva õppimise päevade ja õpetajate koostööaegade süsteemi sisseviimine;

Tallinna liikumise, tervise ja koolispordi  teema-aasta tegevustest osavõtt ja aktiivne osalemine Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikus; 

Erinevate tegevuste ja õppekasvatuslike meetodite plaanimine õpilaste vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks;

Gümnaasiumiosa õppekorralduse uuendamine ja ettevalmistused 2022/2023. õa G1 astme uuendatud õppekavaga alustamiseks;

Progümnaasiumi õppekorralduse väljatöötamine (2023/2024. õa alustamiseks);

I ja II kooliastme uute õppeainete „Leiutamine“, „Draamaõpetus”, “Orienteerumine”, “Mõttemängud”, „Praktiline loodusteadus” piloteerimine;

Kursuse „Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajalugu“ välja töötamine ja piloteerimine gümnaasiumi G1 astmes;

Ülekoolilise ettevõtluspäeva ja ettevõtluskonverentsi „Ideest teostuseni“ korraldamine;

Rahvusvahelise sõpruskoolide virtuaalse reaalainete olümpiaadi Riia-Vilnius-Tallinn-Helsinki-Västerås-Sankt Peterburg korraldamine koostöös TalTech Eksami- ja olümpiaadikooliga;

Koolitöötajate mentorsüsteemi käivitamine;

Koolitöötajate vaimse tervise toetamine – Heaolu Loova Kooli pilootprogrammis osalemine;

KiVa meeskonna võimestamine ja juhtimine.