Talinna Haridusameti projekt “Vau! Ohhoo!”

2016/2017 koostati Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajate eestvedamisel koostöös Tervishoiumuuseumi, Järveotsa Gümnaasiumi bioloogia õpetajaga ja Prantsuse Lütseumi robootika õpetajaga pilootprojekti „VauOhhoo!“ Tallinna koolide II ja III kooliaste õpilastele ja nende õpetajatele.

Projekt sai Tallinna Haridusameti tunnustuse „Koostööprojekt 2018“

Kogu projekti läbib terviklik lugu sellest, kuidas üks poiss ajab väga vanale raamatule kogemata peale mahla ja trükitud ridade vahelt hakkab osaliselt paistma käsitsi kirjutatud tekst. Keemia õpituba aitab tuua teksti tervikuna nähtavale,kuid tekst on salakirjas. Matemaatika õpituba aitab salakirja lahendada ja selgub, et tegemist on aarde peidukoha kirjeldusega. Geograafia õpitoas pannakse aarde asukoht kaardile, kuid selgub, et see on raskesti ligipääsetavas kohas ja muinsuskaitsealuses piirkonnas, kus kaevamine ei ole lubatud. Robootika töötoas ehitatakse robot, kes on võimeline piirkonda uurima vee äravoolu tunnelit mööda   ja saadaksegi kätte aare. Aardelaekas on kõige peal kellegi karvad ja sõrmejäljed. tehakse kindlaks, kas nt. sõrmejälg, mis on laeka kaanel ühtib sõrmejäljega, mis on raamatu leheküljel.  Tervishoiumuuseumis uuriti leitu DNA-d. Füüsika töötoas tehakse kindlaks, millisest metallist müntide ja ehetega on tegemist ja ettevõtluse töötoas uuritakse, mis võiks olla selle aardeleiu väärtus.

Lisaks läbivale loole jagatakse õpilasele igas töötoas looga seonduvatel teemadel teoreetilist tausta. Näiteks keemia töötoas räägitakse ohutustehnika nõuetest laboris ning selgitatakse lahti töölehel olevad mõisted. Geograafias asub aarde leiupaik üsna Toompea nõlva jalamil ja õpilastele tutvustatakse Toompea klindisaare kujunemise lugu ja koos sellega kogu pankranniku kujunemist puudutavaid teooriaid. Bioloogia teemade juures arutletakse naha ehituse üle ning DNA olemuse ja pärandumise üle. Robootika töötoas ehitatakse robot ja saadakse simuleeritud tunnelis aare kätte. Füüsika töötoas uuritakse millistest metallidest aare koosneb ja ettevõtluse töötoas arvutatakse välja leitud aarde väärtus.

Kõikide töötubade põhirõhk on praktilistel katsetel ja õpilase aktiivsusel. Praktilised ülesanded moodustavad ~⅔ kõikidest õpitubadest. Probleemi lahendamine nõuab tegutsemiskava, eesmärgistamist ja analüüsi, mida rühmas saab teha.

Õpitubade programm lõpeb koolis tunnistuse saamisega ja koos Haridusametiga korraldatud Teaduslaagriga.

Esimesel aastal toimusid töötoad Tallinna koolide õpilastele ja õpetajatele üle nädala. Esimesel nädalal osalesid töötoas õpilased ja järgmisel nädalal tegid sama õpitoa läbi nende koolide õpetajad. Pärast töötubade läbimist jagati kõigi õpetajatega kõiki projekti käigus valminud materjale. 2017/2018 aastal toimusid pilootprojektis osalenud õpetajate initsiatiivil  töötoad juba 7 meeskonnas üle Tallinna ning kaasatud oli üle kümne kooli.

2017/2018 õppeaastal viidi GAG-s läbi Vau! Ohhoo! õpitoad 7. ja 8. klasside õpilastele ning töötati välja ja piloteeriti järgmist õpilugu Vau! Ohhoo jätku, mis seekord saab alguse sigade haigestumisest ühes talus. Jätkuprojektis tehakse koostööd 21.kooli õpetajate ja Loodusmuuseumiga. Kavandamisel on ka Vau!Ohhoo! projekti kolmas õpilugu mille piloteerimine on plaanitud 2018/2019 õppeaastasse.