Eripedagoog

Tugiteenuste juht, eripedagoog  

Karmen Pruul

Kontakt 

E-post: karmen.pruul@gag.ee
Telefon: +372 5346 1182

Eripedagoog tegeleb õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt suunatud õpilase erivajaduse määratlemisega. Õpilase toimetuleku hindamine teostatakse tunnis, väiksemas rühmas ja/või individuaalselt. Eripedagoog teeb lapsevanematele ja õpetajatele ettepanekuid kohandusteks, lähtudes õpilase lähimast arengutsoonist ja sotsiaalemotsionaalsest toimetulekust. Eripedagoog viib erivajadustega õpilastega vajadusel läbi  individuaal- ja rühmatunde. Eripedagoogilise töö eesmärk on soodustada taju, mälu, mõtlemise ning üldiste õpioskuste arengut eakohases suunas, vähendada esmast mahajäämust ja ennetada teisest mahajäämust. Vajadusel kaasatakse õpilase toetamise eesmärgil nõustamiskeskuse ja/või muude tugiteenuste spetsialiste, et leida õpilase arengut enim toetavad lahendused.