Koolilaul

Koolilaul loodi 1966. aastal kooli vilistlase Maire Saare poolt ning on osa kooli sümboolikast, mida lauldakse aktuste lõpulauluna.

Koolilaul
Maire Saar

See vana maja
iidse linnamüüri ääres
jääb aastakümneteks
meil meelde kõigile.
Ei ole kohanud me
nõnda palju päikest
kui sinu pisut
hämarastes ruumides.

Refr. See vana koolimaja armas
meil meelest eal ei unune.
Sa seisnud sellel kohal kaua
ja seisad teist niikaua veel. :,:

On sinu ustest
palju noori läinud lendu,
sa oled vana,
aga siiski väga noor
ja jätkugu sul aastasadadeks
veel indu,
Sa meie linna kõige armsam kool!

Refr. See vana koolimaja…

1966
Koolilaul GAG Kammerkoori esituses Eesti Vabariigi aastpäeva aktusel 23.02.2007.
Klaveril saadab Merle Ilus
Kaasa laulavad ka aktusel osalejad.