Matemaatika-inglise keele õppesuund põhikoolis

Alates 2013. aastast on loodi põhikooliosas Tallinna hariduskorralduses tekkinud olukorra tõttu ajutisena matemaatika-inglise keele õppesuund (viimane selle õppesuunaga klass alustas 2016. aastal).

Matemaatika-inglise keele õppesuunaga klassis on lisaks kohustuslikele õppeainete nädalatundidele antud lisatunnid matemaatika ja inglise keele õpetamisele.

1.-6. klassini toimub üks tund nädalas arvutiklassis, kus arendatakse digipädevusi ning õpitakse erinevaid programmeerimisega seotud eakohaseid programme. Samuti tehakse igas matemaatikatunnis loogika- ja nuputamisülesandeid.

7.-9. klassis on matemaatikaõpetuse erisuseks täiendavad teemad koolimatemaatikast, nuputamis- ja loogikaülesanded ning matemaatika õpetamine IKT vahenditega. Igal aastal viiakse läbi üks  programmeerimisprojekt, mis on lõimitud erinevate õppeainetega.

Alates 2. klassist hakatakse A keelena õppima inglise keelt ja alates 6. klassist B keelena vene keelt. Lisaks kohustuslikele tundidele on  õppesuunale lisatud:

  • matemaatikale 1. kooliaste 4 tundi; 2. kooliaste 5 tundi; 3. kooliaste 3 tundi;
  • inglise keelele (A keel) 1. kooliaste 3 tundi; 2. kooliaste 4 tundi; 3. kooliaste 1 tundi.

Matemaatika-inglise õppesuuna tunnijaotusplaan progümnaasiumi osas (7.-9. klass)