1.–6. klassi üldsuund

Alates 2017. aastast saab õppida 1.6. klassi üldsuunal.

Üldõppesuuna visiooniks on kindlustada motiveeritud õpilasele tugev teadmiste vundament põhiainetes (matemaatika, eesti keel, võõrkeel). Alates progümnaasiumist (7. klassist) saavad õpilased valida vastavalt oma huvidele ja võimetele valikaineid. Üldõppesuunaga klassis hakatakse alates 2. klassist A keelena õppima inglise keelt ja alates 6. klassist saab valida B võõrkeele vähemalt kahe valiku vahel.keelena Õppekavas on õppeaineid lõimiv digitund, kus kõik õpilased saavad arvutikasutamise baasoskused, õpivad programmeerima ning kasutama multimeediat. Uue tehnoloogiana jätkame 3D modelleerimise ja printimisega ning leiame uusi lahendusi virtuaalreaalsuse valdkonnas; leiutamine, kus arendatakse õpilaste loovust, ettevõtlikkust, julgust mõelda, uudishimu, piirideta unistamist ning võimet lahendada probleeme loova intellekti abil; draamaõpetus, mis on mänguline õpe, kus arendatakse õpilase suhtlemis- ja keelekasutusoskust ning suurendatakse enesekindlust; mõttemängud/male ja praktiline loodusteadus, kus suurendatakse õpilastes huvi loodusainete vastu, tehakse erinevaid katseid ja praktilisi töid; kunstiõpetuse osana multimeedia, kus on kokku lõimitud IKT ja kunst; liikumisõpetuse osana rahvatants, peotants, orienteerumine.

Lisaks kohustuslikele tundidele on lisatud:

  • matemaatikale 1. kooliaste 4 tundi; 2. kooliaste 5 tundi;
  • draamaõpetus 2. kooliaste 1 tund;
  • mõttemängud/male 2. kooliaste 1 tund;
  • praktiline loodusteadus 2. kooliaste 1 tund;
  • inglise keelele (A keel) 1. kooliaste 2 tund;
  • leiutamine 2. kooliaste 1 tund;
  • multimeedia (lõimitud IKT ja kunst) 2. kooliaste 1 tund;
  • orienteerumine 2. kooliaste 1 tund;
  • Keeleõppe sihttase põhikooli lõpuks. Inglise keel B1.2 ja vastavalt valitud keelele A1.2 tasemel.

1.-6. klassi üldõppesuuna tuunijaotusplaani vaata siit