Tekstitöötluse ülesanded

1. Luulekogu GoogleDrive’is

1. Leia internetist 2 luuletust (videojuhend).

2. Otsi luuletuste juurde pildid (videojuhend).

3. Kirjuta ise üks luuletus ja joonista pilt. Joonistamiseks vali ise programm või keskkond (Art Rage, PaintNET, SketchPad, Sumopaint jne).

Veebipõhised keskkonnad:

Piltide salvestamine erinevatest keskkondades (videojuhend).

4. Vorminda tekst (videojuhend).

5. Lisa tiitelleht, leheküljenumbrid ja sisukord (videojuhend).

2. Diplom (MS Word)

Juhend: https://youtu.be/Qr6FDkgBBxM

3. Plakat (MS Word)

Juhend: https://youtu.be/EYRMit4r9k4

4. Teksti toimetamine

1. Laadi alla fail Vulpiuse määrustik ja järgi videojuhendit.

2. Laadi alla dokument Rektorid ja toimeta seda dokumenti näite järgi.

5. Tabelid teksitöötluses

Google’i dokument (juhend)

MS Word (juhend)

6. GAG-i nimed

1. Ava dokument g_nimed.doc.
2. Salvesta dokument nimega g_nimed_omanimi.doc oma arvutisse. MSW2007OOW
3. Sea lehekülje veerised igast küljest 2,5 cmMSW2007OOW
4. Muuda kirjatüüp (font) Times New Roman’iksMSW2007OOW
5. Lisa üles keskele pealkiri Gustav Adolfi Gümnaasiumi nimed MSW2007OOW
6. Muuda pealkirja kirjatüüpi, suurust, värvust ja efekti (Comics Sans MS, 20, tumeroheline, Graveering). Font, suurus: MSW2007OOW
7. Jäta pealkirja ja teksti vahele üks tühi rida.
8. Lisa kooli nimedele kahekordne reavahe.
9. Joonda kooli nimed 5 cm kaugusele aastaarvudest.
10. Muuda kooli nimede kirjasuurust vastavalt sellele, kui kaua on koolil see nimi olnud. MSW2007OOW

0-4 aastat 12
5-10 aastat 13
11-20 aastat 14
21-30 aastat 15
31-40 aastat 16
41-50 aastat 17
51-60 aastat 18
61-70 aastat 19
71-80 aastat 20
81-90 aastat 21
91-100 aastat 22

11. Muuda kogu tekstis sõna Tallinna rasvaseks.
12. Muuda kooli nimede tekst, mis sisaldab sõnu Gustav Adolf violetseks.
13. Lisa aastaarvudele kast ümber.
14. Lisa lehele kahest joonest raam.
15. Värvi taus heleroheliseks.
16. Salvesta dokument ja välju programmist.

7. Perekonnaleht nr 29

1. Ava document perekonnaleht29.doc.
2. Salvesta dokument nimega perekonnaleht.doc oma arvutisse. MSW2007OOW
3. Pööra teine pilt õigetpidi. MSW2007OOW
4. Kärbi neljandat pilti nii, et jääks näha ainult neiu portree. MSW2007OOW
5. Vali lehele horisontaalpaigutusMSW2007OOW
6. Lisa lehe päisesse paremale MSW2007OOW
Perekonnaleht nr 29,
23. september 1936
7. Lisa lehe jalusesse keskele MSW2007OOW
Tallinna keskkoolide ja gümnaasiumide esivõistlusilt kergejõustikus
8. Paiguta fotod lehele näite eeskujul. MSW2007
9. Lisa iga pildi juurde Tekstiboksis sportlase nimi. MSW2007OOW
10. Muuda kõik nimed rasvaseksMSW2007OOW
11. Kustuta Kleisi nime tagant ära kommentaar tema kohta.
12. Salvesta dokument.

Näide:

Perekonnaleht nr 29

Ülesanded iseseisvaks tööks

  1. Kujunda lehekülg sellel aastal loetud kirjanike piltidest. Lisa iga pildi alla kirjaniku nimi ja tähtsamad teosed.
  2. Kujunda lehekülg geomeetrilistest kujunditest. Lisa iga kujundi juurde nimetus.
  3. Kujunda lehekülg ohustatud loomaliikidest. Lisa iga liigi juurde eestikeelne ja ladinakeelne nimetus.