Õppematerjalid

24.09.2014

Õpikeskkonnad

   
Moodle   link
     

Juhendid

   
Kirjalike tööde vormistamise nõuded   link
Tekstitöötluse ülesanded   link
Lugemispäeviku vormistamine   link

Uurimistööde vormistamine

  link

Referaadi koostamise juhend

  link

Referaadi vormistamise juhend 5.-10. klass

 

link

Esitluste loomise juhend

  link

Kirja kirjutamine

  link

Koolielu portaali juhendid

  link

Klassivälise kirjanduse loetelu 1.-4. klassis

  link

Kontserdiretsensiooni juhend 4.-6. klass

  link

Kontserdiretsensiooni juhend 7.-9. klass

  link

Kontserdiretsensiooni juhend 10.-12. klass

  link
Andmeanalüüs (Libre Office Calc)   link
Andmeanalüüs (MS Excel)   link
Tabelitöötlus (Ms Excel)   link
3D printimine   link
Multimeedia   link

 

Õppematerjalid

   
Teadusajakirja Akadeemiake õppefilm "Kuidas teha uurimistööd"   link
Programmeerimine   link
Kirjandus (A. Kell) 10.-12. kl   link
Inglise keel (K. Salum) 10.-12. kl   link
Inglise keele wiki   link
Vene keele wiki   link
Bioloogia esitlused (H. Reino)   link
Bioloogia eksamiks materjalid (H. Reino)   link
Prantsuse keele wiki  

link

Keemia (M. Saar)   link
Plokkflööt (L. Tammerik)   link
Jalgpallireeglid (M. Salong)   link
Käsitööjuhendid (K. Sidok)   link
Apple koolis ajaveeb (iPADid)   link
Suusatamine   link
Ujumine   link
Akrobaatika (noormehed)   link

 

Õppematerjalid GAG ajaloost

   
Õpilaste käitumisreeglid ja karistused Gustav Adolfi Gümnaasiumis aegade vältel (Jaak Juske)   link

Tallinna gümnaasiumi trükikojast ja selle osast Eesti kultuuriloos (Rait Bessonov)

  link
Gustav Adolfi Gümnaasium 17. ja 18. sajandil (Reete Rool)   link
Ajalooteemalised näidendid GAG ajaloost (Inna Graužiniene)   link
Ülevaade Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloost   link

Keskaegse tsistertslaste ordu Püha Miikaeli nunnakloostri lugu (Jaak Juske)

  link

Keskaegse tsistertslaste ordu Püha Miikaeli nunnakloostri lugu (Inna Graužiniene)

  link