Õppematerjalid

01.09.2018

Õpikeskkonnad

 
  Moodle
  Nutisport
  E-kool

Juhendid

 

Baasjuhendid

 

 

E-kirja vormistamine
  Internetist otsimine
Tekstid  
  Kirjalike tööde vormistamise nõuded
  Tekstitöötluse ülesanded
  Lugemispäeviku vormistamine
  Miniuurimuse koostamine

 

Uurimistööde vormistamine

 

Referaadi koostamine

 

Referaadi vormistamine
Esitlused  

 

Esitluse loomine
  GAG esitluse mall
Tabelitöötlus  
  Tabelitöötlus (Ms Excel)
  Andmeanalüüs (MS Excel)
  Andmeanalüüs (Libre Office Calc)
Multimeedia  
  Multimeedia
  3D printimine
  Virtuaalreaalsus
Programmeerimine  
  Programmeerimine
  Robootika

Õppeained

 
Eesti keel  

 

Klassivälise kirjanduse loetelu 1.-4. klassis
  Kirjandus (A. Kell) 10.-12. kl
Võõrkeeled  
  Inglise keele wiki
  Inglise keel (K. Salum) 10.-12. kl
  Vene keele wiki
  Prantsuse keele wiki
Loodusained  
  Bioloogia esitlused (H. Reino)
  Bioloogia eksamiks materjalid (H. Reino)
Muusika  
  Plokkflööt (L. Tammerik)

 

Kontserdiretsensioon (4.-6. klass)

 

Kontserdiretsensioon (7.-9. klass)

 

Kontserdiretsensioon (10.-12. klass)
Kehaline kasvatus  
  Jalgpallireeglid (M. Salong)
  Suusatamine
  Ujumine
  Akrobaatika (noormehed)
Käsitöö  
  Käsitööjuhendid (K. Sidok)
GAG-i ajalugu  
  Ülevaade Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloost
  Õpilaste käitumisreeglid ja karistused Gustav Adolfi Gümnaasiumis aegade vältel (Jaak Juske)

 

Tallinna gümnaasiumi trükikojast ja selle osast Eesti kultuuriloos (Rait Bessonov)
  Gustav Adolfi Gümnaasium 17. ja 18. sajandil (Reete Rool)
  Ajalooteemalised näidendid GAG ajaloost (I. Graužiniene)

 

Keskaegse tsistertslaste ordu Püha Miikaeli nunnakloostri lugu (Jaak Juske)

 

Keskaegse tsistertslaste ordu Püha Miikaeli nunnakloostri lugu (I. Graužiniene)