Suurepärased tulemused õpilaste teadustööde konkursilt 2022

Rõõm on jagada suurepäraseid uudiseid täna lõppenud õpilaste teadustööde riiklikult konkursilt.

12.-13. aprillil toimus õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor, kuhu valiti osalema seitse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilast G2-G3 astmest. GAG õpilased tutvustasid Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval õpilaste teadusfestivalil posterettekannetega oma uurimistöid festivali külalistele ja žüriile ning teisel päeval toimus autasustamine.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voorus osalejad GAGst  ja nende tulemused gümnaasiumiastmes on järgmised:

1) I riiklik preemia (1100 eur) Emma Lotta Lõhmus (G3 RO) „Üksindus Milan Kundera „Olemise talumatus kerguses”, Bohumil Hrabali „Liiga valjus üksinduses” ja Mati Undi „Sügisballis”. Juhendaja: Dagmar Hallmägi (Gustav Adolfi Gümnaasium).

Lisaks Eesti esindamine Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (september 2023)  I preemia pälvinud töö juhendaja Dagmar Hallmägile juhendaja preemia (750 eur) Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhind Põhjendus: Väga hästi ja põhjalikult läbi viidud analüüs. Nagu autorgi tõdeb – meie ühiskond on muutumas üksikumaks, inimesed saavad oma vajadused täita ilma teiste inimeste abita. Uurimistöö on väga huvitav ja pani mõtlema enda elu üle. Valitud teosed olid asjakohased ning võimaldasid üksindust analüüsida eri nurkade alt. Lisaks silmapaistvalt hea keelekasutus. Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhind Põhjendus: Uurimuses on elegantselt ühendatud neli giganti: üksindus-üksildus, Kundera, Hrabal ja Unt. Uurimistöös rakendatud filosoofilise ja psühholoogilise lähenemise ühitamine toob nauditavalt esile autorite erilisuse. 

2) Grete Sakteos (G2 MAT-IN) „Hajutatud kordamise abil matemaatilise mõtlemise arendamise efektiivsus veebikeskkonnas Nutisport Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste näitel”. Juhendaja: Karmen Pruul (Gustav Adolfi Gümnaasium).

Haridus- ja Teadusministeeriumi eriauhind Tartu Ülikooli eriauhind Argo kirjastuse eriauhind

3) Annabel Agasild (G2 MAT-IN) „Ärevus- ja paanikahäirete sümptomite seos ülestimuleeritud keskkonnas kriitilise mõtlemise võimekusega Gustav Adolfi Gümnaasiumi G2 astme näitel”. Juhendajad: Jaan Aru (Tartu Ülikool), Kersti Kukk (Gustav Adolfi Gümnaasium).

Eesti Psühholoogide Liidu eriauhind Rahvusvaheliste koostööpartnerite eriauhind – Eesti esindamine London International Youth Science Forum’ile 2022 (LIYSF) 

4) Elis Siilbek (G3 PR-IN) „Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õpilaste levinumad probleemolukorrad ning enesekohased ja sotsiaalsed pädevused”. Juhendaja: Day-Lee Holm (Gustav Adolfi Gümnaasium).

Haridus- ja Teadusministeeriumi eriauhind 

5) Aurelia Kuum (G3 RE-LO) „Näitleja ja lavastaja koostöö võrdlus draama- ja muusikalilavastuses  „Inimesed, kohad ja asjad”,  „Gorge Mastromase rituaalne tapmine”, „Sweeney Todd” ja  „West Side Story””. Juhendajad: Katre Lambot (Gustav Adolfi Gümnaasium), Evelin Võigemast (Tallinna Linnateater).

6) Anna Milena Linder (G2 MAT-IN) „Eesti graptoliitargilliidi keskkonnamõju analüüs kasutades QGIS kaardirakendust ja põhjavee füüsikaliste parameetrite uuringut”. Juhendajad: Alvar Soesoo (Tallinna Tehnikaülikool), Kristel Tamm (Gustav Adolfi Gümnaasium).

7) Olivia Neidre (G3 PR-IN) „Akrüülhammaste pinnaomaduste võimalik muutumine erinevate valgendavate vahendite toimel” Juhendajad: Lilian Kippasto (Gustav Adolfi Gümnaasium), Heli Kuuse (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Toomas Pihl (Tallinna Tehnikakõrgkool).

Aitäh Katre Lambotile, Kersti Kukele ja Kerli Koppelile!

Suured õnnesoovid õpilastele ja juhendajatele!

Ülevaade kõikidest tulemustest õpilaste teadustööde konkursilt:https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2022/04/K6ik-tulemused-Opilaste-teadustoode-konkurss-2022.pdf