GAG võõrustas noori Oxford Cherwelli koolist

11.-13. aprillil viibisid GAGs külas Oxford Cherwelli kooli õpetajad ja 30 õpilast. Kolme päeva jooksul toimuvatesse projektitegevustesse olid kaasatud meie G2 prantsuse-inglise õppesuuna õpilased. Noorte ühistegevused hõlmasid tutvumist meie ajaloolise koolimaja ning Eesti ajalooga, koostati Külma sõja teemalisi ettekanded ning osaleti ühisaruteludes ja rühmatöödes.

Noorte tegevusi koordineerisid GAG inglise keele õpetajad Kristjan Salum, Henrik Salum, Anne Kaljurand ja Martin Arro ning ajalooõpetaja Indrek Riigor.