Palju õnne, õpetaja Õili Kauküla!

9. detsembril tähistab oma 84. sünnipäeva meie kooli pikaajaline algklasside õpetaja Õili Kauküla. Õpetaja Õili sai õpetajahariduse Rakvere Pedagoogilises Koolis ning 1957. aastal alustas ta tööd meie koolis. Õili Kauküla andis oma klassides kõiki aineid, välja arvatud laulmine, paralleelklassides õpetas vene keelt. Endised õpilased meenutavad õpetaja Õilit kui väga täpset ja järjekindlat õpetajat. Tema tundides valitses kord, kuigi peod-laua-peal istumise nõuet ei olnud. Kolleegide sõnul õpetas ta õppima ja korralikult käituma, samas oli suur innustaja, et laps tegeleks ka pärast kooli mõne huvialaga. Suhtluses kolleegidega oli õpetaja Õili konkreetne ja sirgjooneline, tema abile võis alati kindel olla. Õpetaja Õili Kauküla tegi tänuväärset tööd, olles truu kutsele ja koolile, kus ta õpetas 47 aastat.


Soovime kogu koolipere poolt talle palju õnne ja tugevat tervist