Kuu klassijuhataja on Kristel Tamm

Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab teema-aasta raames kuu klassijuhatajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi novembrikuu klassijuhataja on Kristel Tamm.

Kristel Tamm on Gustav Adolfi Gümnaasiumis silmapaistev gümnaasiumiastme klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja. Tema klassi õpilased on teda kirjeldanud kui äärmiselt hoolivat, igas olukorras abistavat ja toetavat, südamlikku ja heatahtlikku klassijuhatajat, kes aitab kõikidele probleemidele lahendused ja küsimustele vastused leida. Ta on aktiivselt korraldanud oma õpilastele palju erinevaid ühistegevusi, õppekäike ja heategevuslikke ettevõtmisi, loonud hea ja usaldusväärse õhkkonna omavahelises suhtlemises ning kõik see on aidanud klassil kiiresti ühtseks kasvada. Oleme õnnelikud, et meie koolis töötab selline matemaatikaõpetaja ja klassijuhataja nagu Kristel Tamm ning võime uhkusega öelda, et ta on meie kooli tõeline visiitkaart.

Kuu klassijuhataja saab kooli tunnustuse ja GAG vanematekogu poolt raamatupoe kinkekaardi.