Tallinna Haridusameti missioonipreemia

„Õppijale mõeldes arendame parima kaasaegse ja mitmekülgsema õpikeskkonna“.

Tallinna Haridusamet andis tänavu teist aastat järjest välja missioonipreemiad, et tunnustada Tallinna Haridusameti missiooni elluviimise toetajat ja eestvedajat.
https://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Tallinna-hariduse-missioonipreemia-tanavused-laureaadid-on-selgunud

Missioonipreemia laureaat 2020 on Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere.
Ingrid Maadvere on asendamatu koolipere liige, kes jaksab toetada ning leiab aega iga õpilase ja õpetaja jaoks. Ta hoolitseb selle eest, et õpetajad tunneksid end muutlikel ja keerulistel aegadel kindlalt ning et õpilased saaksid õppetöös parima võimaliku toe.Tehnoloogia tähtsus õppimisel aina kasvab ning sellega tuleb kõigil sammu pidada (koolil, õpilastel, vanematel, õpikseskkondade loojatel).

Ingridi poolt õpilaste kaasamiseks ja õpetajate abistamiseks loodud IT-õpilaste kogum on saanud silmapaistvaks algatuseks, mis on distantsõppe perioodil osutunud tõhusaks abiks õpetajatele ja kooli IT-meeskonnale. Ingrid oskab oma tegemistesse kaasata õpilasi ja kolleege, innustades seeläbi meid kõiki oma töös arenema.


Aitäh, Ingrid, et meie jaoks alati olemas oled!