Lahkunud on Gustav Adolfi Gümnaasiumi kauaaegne õppealajuhataja ja õpetaja Õie Sokk (1980-1990)

Õpetajas Õie Sokk on sündinud 4. juunil 1933. aastal ja õppinud Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Meie koolis töötas keskkooli õppealajuhataja ja õpetajana aastatel 1980-1990. Endised õpetajad mäletavad teda kui õiglast, tähelepanelikku ja väga sooja südamega inimest. Südamlik kaastunne perele.